Branschspecifik standardiserad programvara

Vitec

Vitec är ett programvarubolag som erbjuder branschspecifik standardiserad programvara till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark, växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment.Nyckeltal

Vitec

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
855,0 942,2 972,2
Omsättningstillväxt
26,6% 10,2% 3,2%
Rörelseresultat MSEK
106,7 119,4 129,2
Rörelsemarginal
12,5% 12,7% 13,3%
Vinst per aktie SEK
2,7 2,8 3,1
Utdelning per aktie SEK
1,1 1,2 1,3
Eget kapital MSEK
398,2 469,8 525,1
Soliditet
31,6% 37,5% 42,4%
Nettoskuld MSEK
348,2 362,0 271,7
Antal miljoner aktier
29,8 29,7 29,7