Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Zutec

Cloud-based software services in the construction and real estate sector

Zutec

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster ("SaaS"), främst inriktat mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter medverkar till att öka kunders produktivitet samt kostnadseffektivitet. Den primära produkten är bolagets plattform. Denna plattform kan beskrivas som en molnbaserad databas, till vilken bolaget kan koppla moduler för att utöka funktionaliteten efter kundens behov. I bolagets erbjudande hittas lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlämning samt drift och underhåll av byggnader. 

Molnbaserade mjukvarutjänster inom bygg- och fastighetssektorn

Zutec är verksamt på marknaden för molnbaserade SaaS-tjänster. Bolagets verksamhet är primärt inriktad mot bygg- och fastighetssektorn. Zutec har observerat en kraftig trend inom SaaS-tjänster de senaste åren. Marknaden anammar snabbt nya lösningar för att bli mer produktiva och kostnadseffektiva. Bland de 65 kunderna Zutec har idag finns några av världens största byggbolag, bland annat i hamnar, flygplatser och sjukhus i länder som Irland, Storbritannien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Australien och Italien. 

Ett flertal olika metoder används för att hantera projekt inom byggnation beroende var i fasen projektet befinner sig. Tidigare har papper och penna varit den vanligast förekommande metoden för att dokumentera bland annat processer och defekter. Idag hanteras sådan dokumentation ofta i digitala kalkylark.

Zutecs produkter kan användas genom hela livscykeln av en byggnad; från planeringsstadiet genom drifts- och underhållsstadiet ända fram till demolering. Zutec ämnar bana vägen för digitaliseringen av byggsektorn genom att tillhandahålla klassledande mjukvara, bred kunskap om sektorn och en konstant strävan efter utveckling. Zutecs kunder upplever påtagliga förbättringar så som ökad effektivitet, kontroll över projekt, färre fel, minskade kostnader, tillgång till och spridning av projektdata vid användning av Bolagets produkter. Zutec erbjuder attesteringsloggar, automatiska projektuppdateringar och enkel projektöverlämning över Internet. Kunder kan därutöver göra stora besparingar i termer av fysiskt lagringsutrymme, eftersom projektdata kan lagras och vara tillgängligt via Zutecs plattform. 

Marknadstrender

Byggsektorn är en av de minst digitaliserade branscherna i världen och har länge legat efter ekonomin och andra industrier i produktivitetsutveckling. Bolaget anser att digitalisering har potential att driva byggsektorns produktivitetsåterhämtning. Sektorn har börjat uppmärksamma och anamma digitala verktyg.

The Boston Consulting Group publicerade under 2016 en rapport, Digital in Engineering and Construction – The Transformative Power of Building Information Modeling) om digitalisering och användning av byggnadsinformationsmodellering, som är knytandet av data till virtuella modeller av byggnader (”BIM”). I rapporten påpekas att framtidens byggsektor behöver prioritera digitala kompetenser när man bygger sin personalstyrka.

BCG uppskattar också att fullskalig digitalisering inom kommersiell byggnation inom en tio-årsperiod kan medföra besparingar mellan 700 – 1 200 miljarder USD i byggnationsfasen och mellan 300 – 500 miljarder USD i driften och underhållet av byggnader per år. Utifrån detta är det tydligt att aktörer måste förbättra sina ansträngningar inom digitalisering för att ta vara på den potential som fundamentalt kan förändra sektorn. De som väljer att avstå riskerar att hamna efter och utkonkurreras av övriga aktörer.

Intäktsmodell ger stabila intäkter 

Bolagets intäktsmodell är baserad på licensavgifter för mjukvaran, vilken följer SaaS-modellen (Software as a Service). Detta genererar återkommande och förutsägbara intäkter under hela byggprojektets livstid. Generellt är prissättningen för planerings- och byggnadsfaserna baserat på ett procenttal av projektets totala budget. Faktureringen sker sedan månadsvis eller kvartalsvis i jämnstora belopp över hela projektets estimerade varaktighet. I händelse av ett försenat projekt fortsätter således bolaget att fakturera samma belopp som tidigare till dess att projektet är slutfört.

När projektet väl är slutfört kan kunden välja att fortsätta med lagring av data hos Zutec och därtill använda Zutecs moduler för förvaltning och underhåll av byggnader. Prissättningen av dessa lösningarna är baserade på antalet och typen av användare som kunden behöver. Om projektet är stort görs ofta även anpassningar i mjukvaran för att uppfylla kundens specifika behov. I dessa fall faktuerar bolaget även en separat anpassningsavgift.

Se intervju med VD Brendan O'Riordan nedan (Finwire).