Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn 

Zutec

Zutec Holding AB: Zutec ingår ett samarbetsavtal med Danalto

08:55 / 16 April 2019 Zutec Press release

Zutec är glada att meddela att vi har ingått ett samarbetsavtal med Danalto Limited, en ledande aktör inom IoT. Genom detta partnerskap kommer Zutec och Danalto att saluföra IoT-lösningar inom en rad applikationer och industrier, bland annat gruvindustrin, byggindustrin samt utvecklandet av smarta städer.

Som en del av detta avtal kommer både Zutec och Danalto att samarbeta för att utnyttja de kompetenser och teknologier som båda företagen besitter inom IoT. Initialt kommer båda företagen att sälja och marknadsföra varandras produkter och tjänster till sina respektive kundbaser samt samarbeta gemensamt på nya och befintliga projekt.

Det är en spännande tid för båda företagen när vi nu går in i en tillväxtfas och vi tror att detta partnerskap kommer att bidra till att accelerera denna tillväxt.

För mer information, vänligen kontakta: 

Brendan O'Riordan VD, Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com +35386 8568971

Bolaget är listat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets tillfälliga Certifierade Rådgivare (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se.)

Om Zutec Holding AB 

Zutec utvecklar och marknadsför moln-baserade mjukvarulösningar, huvudsakligen riktat till bolag inom byggnads- och byggbranchen. Bolagets produkter hjälper kunder att öka dess produktivitet samt kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, data- och dokumentverktyg, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlåtelse samt drift och underhåll av byggnader.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/