Molnbaserade mjukvarutjänster inom bygg- och fastighetssektorn

ZUTEC

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster ("SaaS"), främst inriktat mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter medverkar till att öka kunders produktivitet samt kostnadseffektivitet. Den primära produkten är bolagets plattform. Denna plattform kan beskrivas som en molnbaserad databas, till vilken bolaget kan koppla moduler för att utöka funktionaliteten efter kundens behov. I bolagets erbjudande hittas lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlämning samt drift och underhåll av byggnader.

En längre bolagsbeskrivning finner ni här >

Nyckeltal

Zutec

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 0,0 35,8 47,9
Omsättningstillväxt 0,0% 0,0% 33,8%
Rörelseresultat MSEK 0,0 -4,9 -7,1
Rörelsemarginal 0,0% 15,6% -14,8%
Vinst per aktie KR 0,00 0,88 -1,00
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 0,0 165,3 158,2
Soliditet 0,0% 90,5% 88,4%
Nettoskuld MSEK 0,0 -53,2 -44,9
Antal miljoner aktier 0,0 7,1 7,1

Värdering

Zutec

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 0,0 0,0 -30,8 -18,5
P/BV (x) 0,0 0,0 0,8 0,8
EV/S (x) 0,0 0,0 2,2 1,8
EV/EBITDA (x) 0,0 0,0 -17,0 -14,7
EV/EBIT (x) 0,0 0,0 -15,9 -12,2
Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0