Insider


Att studera hur insiders handlar i det egna bolagets aktie är ett viktigt inslag i den totala analysen. Nedanstående lista uppdateras löpande från Finansinspektions hemsida. För att ta del av fullständiga uppgifter rörande en transaktion kan ni själav söka upp den på Finansinspektionens hemsida här.