Ansök om konto

Fyll i avtalen nedan.

För att kunna skriva ut ansökan krävs Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner här.

Underteckna och retunera avtalet i original, inklusive erforderliga identites- och behörighetshandlingar samt Information till insättare till:

Remium Nordic AB
Att: Sparbössan

Box 2
SE- 953 21 Haparanda

Det är mycket viktigt att inskickade identitets- och behörighetshandlingar är vidimerade.

Det finns ännu ingen inloggningsmöjlighet till Sparbössan.

Insättning på fasträntekonto kan endast ske via BankGiro med nummer 629-1272. Som insättningsmeddelande måste för- och efternamn / Firma samt person- eller organisationsnummer anges.

Ångerrätt
”Konsument har rätt att frånträda Kontoavtalet, så kallad ”ångerrätt”, genom att lämna eller sända ett meddelande till Remium inom 14 dagar från den dagen Kontoavtalet ingicks. Se Allmänna villkor punkt 21

Kontakta oss

info@remiumsparbossan.se

Telefon: +46 8 454 32 70

Besöksadress till våra kontor:

(Vänligen boka tid om ni vill besöka våra kontor.)

Stockholm
Remium 
Humlegårdsgatan 20 , 3 tr, Stockholm

Haparanda
Remium 
Storgatan 73 A, Haparanda

Postadress:
Remium Nordic AB
Box 2
SE- 953 21 Haparanda

Mer från Remium
Introduce
Introduce erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige.
Läs mer