Screener


Hämta data för år Hämta data för bransch

Vad är Screener?

Introduce Screener är Sveriges enda nyckeltalstabell som till fullo baserar sina värden på prognostiserade siffror för innevarande räkenskapsår. Vill du istället basera nyckeltalen på historiska värden eller prognos för ett år framåt i tiden går detta också enkelt att göra i rullistan uppe till vänster.

Screenern på introduce.se är ett verktyg som är tänkt att hjälpa investerare att hitta case som uppfyller de krav man söker. Välj mellan aktienyckeltal och bolagsnyckeltal. Vill du istället göra dina egna prognoser är det bara att klicka på respektive bolagsnamn för att komma in på en bolagsspecifik nyckeltalsräknare

Video

Intervju med VD på Poolia