Resultat för: smarteq

Tyvärr hittade vi inga resultat på smarteq

Peter kommenterar

Vår chefsanalytiker Peter Malmqvist reflekterar över börsens händelser samt ger sin syn på den globala ekonomin. 

Senaste artikeln: "Höga förväntningar på cykliskt"

Se Peters artiklar här

Se den senaste artikeln i vår TA-skola: "Elliott Wave Theory"

Läs artikeln här