Resultat för: smarteq

Tyvärr hittade vi inga resultat på smarteq

Yasemin Heper Mårtensson ny VD för Smarteq Wireless AB

14:31 / 30 maj 2016 Pressmeddelande

Antennbolaget Smarteq Wireless AB, som ingår i Allgon AB (Publ), har utsett en ny VD. Yasemin Heper Mårtensson tillträder som VD den 29 augusti 2016, med operativt ansvar för verksamheten. Yasemin har en gedigen bakgrund med tjugo års erfarenhet av ... Läs mer

Smarteq AB byter namn till Allgon AB på Nasdaq OMX First North 2016-01-19

10:43 / 18 januari 2016 Pressmeddelande

Smarteq AB kommer den 19 januari 2016 att byta namn till Allgon AB på Nasdaq OMX First North. Detta innebär att aktien under kortnamnet SMAQ B som handlas på Nasdaq OMX First North kommer att ändras till att heta ALLG B.   För mer informatio... Läs mer

Utvecklingsuppdrag till antennbolaget Smarteq Wireless AB för uppkopplade maskiner till industri

08:45 / 15 april 2016 Pressmeddelande

Antennbolaget Smarteq Wireless AB som ingår i Allgongruppen har blivit vald utvecklingspartner för ett nytt projekt för uppkopplade maskiner till en internationell industrikoncern. Utvecklingsuppdraget går ut på att designa och utveckla en antenn... Läs mer

Nytt utvecklingsuppdrag för Bentley

10:05 / 23 maj 2016 Pressmeddelande

Antennbolaget Smarteq Wireless AB som ingår i Allgongruppen har fått en ny order på utveckling av en inbyggd LTE antenn till biltillverkaren Bentley Motors. Värdet på ordern uppgår till 1 MSEK. Utvecklingen av den nya antennen förväntas pågå unde... Läs mer

Smarteq har vunnit ny kund för leverans av antenner till laddningsstationer för elbilar

09:30 / 7 april 2016 Pressmeddelande

Antennbolaget Smarteq som ingår i Allgon AB(publ) har blivit vald som leverantör av antenner till laddstolpar för elbilar av en ny kund. Smarteq utsågs till leverantör efter att under 2015 ha genomfört ett test där bästa prestanda för antenner på... Läs mer

Antennorder för elmätare till Norge

15:22 / 17 mars 2016 Pressmeddelande

Antennbolaget Smarteq Wireless AB som ingår i Allgongruppen har erhållit en order avseende leverans av antenner för avläsningsbara elmätare. Smarteq Wireless har utvecklat en antennlösning som gör det möjligt med bättre uppkoppling på platser med... Läs mer

Ny order för elmätare till Norge

10:59 / 24 maj 2016 Pressmeddelande

Antennbolaget Smarteq Wireless AB som ingår i Allgongruppen har fått en ny order för leverans av antenner för avläsningsbara elmätare som under 2016 kommer att installeras i Norge. Totalt uppskattas 2,7 miljoner elmätare installeras i Norge fram ... Läs mer

Smarteq Wireless tecknar avtal på den kinesiska marknaden

08:36 / 27 april 2016 Pressmeddelande

Smarteq Wireless har tecknat ett kontrakt med Nanjing Shunmei Science and Technology Co., Ltd. för distribution och försäljning av antenner för den kinesiska marknaden. Denna affär är ett viktigt första steg i att bygga upp försäljning av sv... Läs mer

VD för Allgon Asien

13:58 / 28 januari 2016 Pressmeddelande

Christian Olsson blir VD för Allgon Asien. Tillträde sker den 1 februari 2016. Christian Olsson ansvarar idag för operations på Smarteq Wireless AB, ett dotterbolag inom Allgon gruppen. Christian Olsson var dessförinnan global inköpsdirektör på L... Läs mer

Kommuniké från extra stämma i Smarteq AB (publ) den 4 januari 2016

15:28 / 4 januari 2016 Pressmeddelande

Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslöt anta ny bolagsordning varigenom bolagsordningens § 1: "Bolagets firma är Smarteq AB (publ)" får ny lydelse enligt följande: "Bolagets firma är Allgon AB (publ)". Det noterades att beslutet... Läs mer

Årsredovisning för Allgon AB(Publ) 2015

08:50 / 14 april 2016 Pressmeddelande

Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till 115,2 (86,1) MSEK, en ökning med 34 % jämfört med 2014. Årets EBITDA uppgick till 21,4 (9,2) MSEK. Årets resultat uppgick till 9,0 (5,2) MSEK en resultatförbättring med 3,8 MSEK jäm... Läs mer

Allgon har tillträtt Åkerströms och tillsätter ny VD

08:30 / 20 januari 2016 Pressmeddelande

Styrelsen i Allgon AB (publ), tidigare Smarteq AB (publ.) har utnyttjat bemyndiganden lämnade på extra stämma den 4 januari 2016 innebärandes att Allgon emitterat 405 169 687 aktier och 24 369 231 teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptioner... Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ALLGON AB(PUBL) JANUARI - MARS 2016

09:54 / 4 maj 2016 Pressmeddelande

KVARTALET I KORTHET     Nettoomsättningen uppgick till 32,6 (28,8) MSEK, en ökning med  13% jämfört med motsvarande period 2015.     Periodens EBITDA uppgick till -0,9 (6,7) MSEK.     Rörelse... Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH NY STYRELSEORDFÖRANDE

14:07 / 29 mars 2016 Pressmeddelande

Allgon AB (publ) meddelade idag att bolagets valberedning har föreslagit val av Sven von Holst till ny styrelseordförande och Ingalill Östman till ny styrelseledamot. Vidare föreslås omval av Anders Björkman, Claes Bäckman, Per Nordlander och Gör... Läs mer

Smarteq förstärker distributionsnätet i Nederländerna genom avtal med Hutronic BV

10:37 / 19 maj 2015 Pressmeddelande

Smarteq AB har tecknat ett avtal med Hutronic BV, en för Smarteq ny distributör i Nederländerna. Avtalet följer på Smarteqs förvärv av Kathreins eftermarknadsverksamhet. Smarteq arbetar nu med att integrera och kontraktera de distributörer som fi... Läs mer

Michael Nyqvist blir ny säljchef på Smarteq samtidigt som man förstärker utvecklingsenheten med Yuan Xu

09:46 / 1 september 2015 Pressmeddelande

Michael Nyqvist blir ny sälj och marknadschef för Smarteq samtidigt som Smarteq förstärker sina resurser inom antennutveckling genom Yuan Xu. Michael har arbetat på Smarteq sedan 2010 och har en gedigen teknisk bakgrund. Han har tidigare arbetat ... Läs mer

Smarteq förstärker distributionsnätet i Schweiz och Österrike

09:43 / 25 juni 2015 Pressmeddelande

Smarteq förstärker sitt europeiska distributionsnätverk genom avtal med distributörerna Bonanomi AG i Schweiz och Kathreins Vertriebs - Ges. m.b.H i Österrike. Avtalen följer på Smarteqs förvärv av Kathreins eftermarknadsverksamhet och innebär at... Läs mer

Smarteq lanserar fem nya LTE-produkter

09:00 / 3 november 2015 Pressmeddelande

I samband med årets European Utility Week lanserar Smarteq fem nya LTE-produkter. Det är LTE ceiling, LTE stick antenna, AllDisc, AllDisc combi och AllDisc-S som presenteras. Även Dual wifi stick antenna samt LP868 finns nu tillgängliga på m... Läs mer

Smarteq lanserar ny antennfamilj - AllDisc

10:29 / 10 februari 2015 Pressmeddelande

Smarteq lanserar en ny produkt under namnet AllDisc. Denna antenn är anpassad för frekvensbanden 698-960 MHz och 1710-2690 MHz. Antennen bygger på samma plattformskoncept som en av Smarteqs största försäljningsframgångar "SmartDisc". Alldisc är m... Läs mer

Smarteq tecknar avtal med Kathrein och utökar affärerna på strategisk marknad

14:22 / 28 april 2015 Pressmeddelande

Smarteq har tecknat ett strategiskt avtal med Kathrein, världsledande tillverkare av antenner och kommunikationsteknik. Genom överenskommelsen får Smarteq exklusiv rätt att marknadsföra och sälja Kathreins produkter som vänder sig till fordonsind... Läs mer

Smarteq - Stark avslutning på 2014

10:33 / 25 februari 2015 Analys

• Stark avslutning på 2014• Bra finansiell bas• Estimatjusteringar Stark avslutning på 2014 Smarteq avslutar 2014 starkt med en omsättning om 23,5 MSEK (16,6) och levererar ett rörelseresultat om 1,9 MSEK (-0,6), vilket motsvarar en rörelsemargi... Läs mer

Smarteq - (TA) Positiv trend och över MA200

09:08 / 22 oktober 2015 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq fortsätter sin stigande trend. Aktien har noterat högre bottnar sedan årsskiftet och tog sig i slutet på september över MA200. Just nu agerar MA50 stöd och närmsta motstånd är 0,25 kr. Bevaka om de glidande medelvärdena fortsätter ... Läs mer

Smarteq förvärvar Åkerströms

08:54 / 30 november 2015 Pressmeddelande

Smarteq har tecknat avtal om att förvärva Åkerströms och i samband med förvärvet planerar Smarteq att byta namn till Allgon. Åkerströms producerar produkter för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok. Bolaget o... Läs mer

Smarteq - Dimmorna skingras något

10:37 / 12 januari 2015 Analys

• Dimmorna skingras något• Bra finansiell bas• Höjer estimatDimmorna skingras någotEfter Volvo Lastvagnars överraskande besked i början av december att de valt ett annat antennsystem än Smarteqs för sina lastbilar börjar nu dimmman skingras något. Ef... Läs mer

Smarteq - Stabil Q3

09:52 / 3 november 2015 Analys

• Stabil Q3• Affärsmöjligheter framöver• Mindre prognosjusteringar Stabil Q3 För Q3 redovisade Smarteq en omsättning om 25,7 MSEK (21,6) vilket var en bit under våra estimat. Sommarmånaderna har varit en svagare period för både Automotive och ny... Läs mer

Anders Björkman föreslås till Smarteq styrelse

11:30 / 12 mars 2015 Pressmeddelande

Smarteq AB meddelar idag att valberedningen kommer att föreslå Anders Björkman till ny styrelseledamot på årsstämman den 6 maj 2015. Anders Björkman är idag VD för OnePhone Holding AB och har 30 års erfarenhet av den internationella telekomi... Läs mer

Seamcom och Smarteq tecknar distributionsavtal för Tyskland

10:29 / 16 juli 2015 Pressmeddelande

Smarteq och Seamcom har tecknat avtal om försäljning och distribution av Smarteqs produkter och Kathreins produktsortiment för eftermarknad som Smarteq nyligen förvärvat. Seamcom är en specialiserad distributör för mobile radio för den tyska mark... Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2014 för Smarteq AB (PUBL)

08:15 / 19 februari 2015 Pressmeddelande

Fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 23,5 (16,6) MSEK, en ökning med 41 % jämfört med motsvarande kvartal 2013. Kvartalets resultat uppgick till 1,9 (-0,8) MSEK en resultatförbättring med 2,7 MSEK jämfört med motsvar... Läs mer

Smarteq - Växer med förvärv

14:50 / 18 maj 2015 Analys

• Rekordresultat i Q1• Växer med förvärv• Höjer estimat Rekordresultat i Q1Med en nu fullt utrullad försäljning till Volvo - som förvisso för kvartalet var högre än bolaget själva förväntat - och en gynnsam valutasituation redovisade Smarteq en omsät... Läs mer

Smarteq - (TA) Utmanar sitt glidande medelvärde

14:08 / 23 februari 2015 Teknisk analys

(Dagsgraf) Under 2014 så etablerade Smarteq allt högre bottnar fram tills december då aktien gjorde ett större gap nedåt. Först hittade köpare vid 0,15 kr och senare vid 0,10 kr. Aktien bröt för några dagar sedan MA50 och är nu tillbaka och testar de... Läs mer

Smarteq - Starkt andra kvartal

11:33 / 31 augusti 2015 Analys

• Överträffar estimat i Q2• Tecknar fler distributionsavtal• Inga större estimatförändringar Överträffar estimat i Q2Smarteq redovisade för Q2 en omsättningsökning om 33% till 28,7 MSEK (21,6) inkl aktiveringar vilket var drygt 2 MSEK över vårt estim... Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955, KVARTAL 2, 2015

08:30 / 28 augusti 2015 Pressmeddelande

Andra kvartalet 2015 Nettoomsättningen uppgick till 28,5 (21,4) MSEK, en ökning med 33 % jämfört med motsvarande kvartal 2014. Kvartalets resultat uppgick till 3,2 (1,2) MSEK en resultatförbättring med 2,0 MSEK jämfört me... Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 6 maj 2015

21:16 / 6 maj 2015 Pressmeddelande

VD, Johan Hårdén, gav en presentation av verksamheten. Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att, till förfogande stående medel om 8 844 676 kr överförs i ny räkning. Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören... Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015

08:30 / 5 maj 2015 Pressmeddelande

Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen uppgick till 28,8 (19,6) MSEK, en ökning med 47 % jämfört med motsvarande kvartal 2014. Kvartalets resultat uppgick till 4,5 (0,2) MSEK en resultatförbättring med 4,3 MSEK jämfört med motsvara... Läs mer

Smarteq - (TA) Fortsätter den positiva trenden

09:29 / 2 juni 2015 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteqs aktie bygger vidare på en positiv trend efter att den öppnade gap ner i december. Den har nu etablerat sig över stödet på 0,15 kr och testat nivån 0,25 kr. Som investerare ska man fortsätta bevaka om aktien gör högre bottnar och h... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén

16:09 / 15 december 2015 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén summerar det händelserika året samt berättar med om förvärvet av Åkerströms samt till vilken värdering det genomförs och hur det finansieras. Vidare berättar han om det planerade namnbytet till Allgon och hur bolagets tillväx... Läs mer

Delårsrapport januari-september 2015

08:30 / 23 oktober 2015 Pressmeddelande

Tredje kvartalet 2015 Nettoomsättningen uppgick till 25,7 (21,6) MSEK, en ökning med 19 % jämfört med motsvarande kvartal 2014. Kvartalets resultat uppgick till 2,3 (2,0) MSEK en resultatförbättring med 0,3 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2014.... Läs mer

Prognoser Q4 - ELV, FINT, GHP, MODI, SMAQ & SPOR

11:23 / 18 februari 2015 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Prognoser Q1 - 2E, ARISE, CEVI, SMAQ & TETY

15:55 / 4 maj 2015 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Prognoser Q2 - CONS, MCAP (Q1 15/16), RUSF, SMAQ

15:09 / 27 augusti 2015 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Prognoser Q3 - ELOS, MSAB, MSON, POOL & SMAQ

15:02 / 22 oktober 2015 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Smarteq AB (PUBL)

09:28 / 30 november 2015 Pressmeddelande

Aktieägarna i Smarteq AB (publ), org.nr 556387-9955 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 januari 2016 kl.13.00 i Bolagets lokaler, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid st... Läs mer

Blandade signaler ifrån småbolagens insynspersoner

11:23 / 23 mars 2015 Övrig artikel

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anle... Läs mer

Smarteq - Konsoliderar inom intervallet 0,26-0,31 kr

13:04 / 17 januari 2014 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq konsoliderat på medellång sikt samtidigt som den långsiktiga trenden är fortsatt positiv. Aktien handlas inom intervallet 0,26-0,31 kr, nivåer som även agerar främsta stöd respektive motstånd. Notera att Stochastic pekar ned mot öv... Läs mer

Smarteq nominerad för utveckling av ny antenn för LTE/4G

15:22 / 3 april 2014 Pressmeddelande

Smarteq har blivit nominerad för utveckling av en ny LTE/4G antenn till en kund inom Volkswagen AG. Utvecklingsarbetet har inletts under första kvartalet och beräknas pågå fram till 2015. Vi märker av ett ökat intresse från flera kunder både... Läs mer

NetonNet börjar sälja Smarteq antenner för mobilt bredband

14:26 / 4 april 2014 Pressmeddelande

Smarteq får ytterligare en kund, NetonNet, som skall sälja och marknadsföra antenner för mobilt bredband på den svenska marknaden. Produkterna finns tillgängliga både på NetonNet hemsida och i butikerna från och med april månad. Antennerna använd... Läs mer

PRESSMEDDELANDE SMARTEQ

09:15 / 17 december 2014 Pressmeddelande

På begäran från marknaden om mer information vill Smarteq förtydliga det senaste pressmeddelandet daterat 2014-12-04 om affären med Volvo Lastvagnar AB, nedan Volvo. Volvo har sagt upp avtalet med Smarteq som underleverantör av antenner där utfas... Läs mer

Smarteq utvald antennleverantör av elektriska laddningsstationer för elbilar

12:56 / 19 augusti 2014 Pressmeddelande

Smarteq har blivit vald leverantör av antenner till laddstolpar för elbilar av en stor internationell kund. Under 2013 har Smarteq tillsammans med kunden deltagit i pilottester där laddstolpar placerats ut. Funktionen är att trådlöst mäta laddnin... Läs mer

Smarteq startar utveckling av nästa generations multifunktionsantenn för bussindustrin efter anslag från Vinnova

09:20 / 21 november 2014 Pressmeddelande

Smarteq har av Vinnova beviljats 500 000 kr i anslag för förstudier av nästa generations multifunktionsantenn för bussindustrin. Världsmarknaden för bussar växer stadigt och har passerat 500 000 nyproducerade bussar globalt med Kina som största m... Läs mer

Pressmeddelande

08:30 / 4 december 2014 Pressmeddelande

Volvo Lastvagnar AB (nedan Volvo) har idag meddelat att man kommer att avveckla Smarteq Wireless AB, ett dotterbolag till Smarteq AB, som leverantör från och med vecka 49 2015. Smarteq Wireless har sedan 2013 levererat en för Volvo speciellt utve... Läs mer

Ny utvecklingsorder till Smarteq för inbyggnadsantenn LTE (4G)

08:42 / 19 december 2014 Pressmeddelande

Smarteq har av en kund inom Volkswagen AG erhållit en ny order för utveckling av en inbyggd s.k. LTE antenn för att omfatta nya frekvensområden för 4G. Utvecklingsordern uppgår till 900 000 svenska kronor och kommer att startas under 2015 för att... Läs mer

Smarteq - Lunchpresentation 4/11

09:23 / 3 november 2014 Övrig artikel

Smarteq Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive, Consumer och M2M. Verksamheten är fokuserad på försäljning och... Läs mer

Smarteq tecknar avtal med Expert Nordic för Consumer Products

10:57 / 20 mars 2014 Pressmeddelande

Smarteq har tecknat avtal med Expert Nordic om försäljning och distribution av antenner som används för att säkerställa stabilare och säkrare kommunikation inom mobilt bredband. Avtalet omfattar länderna Norge, Danmark och Finland och mer än 600 ... Läs mer

Ny utvecklingsorder till Smarteq för SiriusXM

13:01 / 11 augusti 2014 Pressmeddelande

Smarteq har erhållit en order för utveckling av en ny antenngeneration anpassad för satellitradiosystemet SiriusXM ä. Antennutvecklingen omfattar antennelement med aktiv elektronik samt mekanisk anpassning till Bentley's modellprogram. Ordervärde... Läs mer

Utökad affär för Smarteq till Kamstrup

11:04 / 13 maj 2014 Pressmeddelande

Smarteq har utökat sin produktportfölj med en anpassad antenn för Kamstrup AS. Utvecklingen har skett i samråd med kunden och den årliga försäljningen beräknas uppgå till 1 MSEK. Kamstrup kommer att installera antennen i produkter avsedda för de ... Läs mer

Smarteq deltar i nytt utvecklingsprojekt 5G Off Road - Täckning för landsbygden

11:58 / 3 februari 2014 Pressmeddelande

Det pågår en intensiv debatt i Sverige och globalt om rätten att få tillgång till telefoni och internet. I allt högre grad växer mobilt bredband och antalet mobila abonnemang fortsätter att öka. I syfte att analysera, utvärdera och finna praktiska lö... Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 6 maj 2014

18:37 / 6 maj 2014 Pressmeddelande

VD, Johan Hårdén, gav en presentation av verksamheten. Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets ansamlade förlust om 7,8 mkr skall avräknas mot överkursfonden. Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktö... Läs mer

Smarteqs antenner för mobilt bredband till försäljning hos mobiloperatören 3

10:14 / 3 november 2014 Pressmeddelande

Allt fler använder sig av mobilt bredband och kraven på högre överföringshastighet ökar i takt med att nya tjänster och funktioner skapas på internet. Smarteq har färdiga antennpaket som är avsedda för att förbättra och säkerställa en stabil uppk... Läs mer

Smarteq - Tappar avtalet med Volvo

14:17 / 4 december 2014 Analys

• Tappar avtalet med Volvo• Likviditet• Nedjusterar estimat Tappar avtalet med VolvoSmarteq meddelar på morgonen att Volvo valt en annan tekniklösning än Smarteqs och därmed en annan leverantör till sina lastbilars antennsystem. Detta ger effekt... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hården

09:48 / 26 februari 2014 Intervju

Smarteqs VD Johan Hården svarar på frågor om den starka försäljningsutvecklingen i det fjärde kvartalet, hur affären med Volvo Lastvagnar fortlöper, utvecklingen inom affärsområden M2M och Consumer Products, det finanseringsavtal som tecknades i dece... Läs mer

Delårsrapport för SMARTEQ AB (PUBL) KVARTAL 2, 2014

08:30 / 28 augusti 2014 Pressmeddelande

Andra kvartalet 2014  Nettoomsättningen uppgick till 21,4 (11,4) MSEK, en ökning med 88 % jämfört med motsvarande  kvartal 2013. Kvartalets resultat uppgick till 1,2 (-3,5) MSEK en resultatförbättring med 4,7 MSEK jämfört med  motsv... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén (Q1 2014)

14:15 / 13 maj 2014 Intervju

VD Johan Hårdén svarar på frågor om det första kvartalet och dess resultat. I intervjun ges kommentarer om försäljningsavtalen med Expert Nordic och Netonet, samt hur de ska öka försäljningen inom de andra affärsområdena. Johan avslutar intervjun med... Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 kvartal 1, 2014

17:32 / 6 maj 2014 Pressmeddelande

Första kvartalet 2014 Periodens resultat uppgick till 0,2 (-3,0) MSEK en resultatförbättring med 3,2 MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 19,6 (11,4) MSEK, en ökning med 72 % jämfört med motsvarandeperiod föregående år. Resultat per aktie uppgår till... Läs mer

Smarteq - (TA) Fortsätter lång positiv trend

09:06 / 18 november 2014 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq har hela året sett till MA200 haft en stigande och positiv trend. Aktien har några gånger tagit stöd i närheten av det glidande medelvärdet. Kursen steg snabbt i mitten på augusti under högre volymer, en ökning som fick aktien att ... Läs mer

Delårsrapport januari-september 2014 SMARTEQ AB(PUBL)

08:15 / 29 oktober 2014 Pressmeddelande

Tredje kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 21,6 (15,1) MSEK, en ökning med 43 % jämfört med motsvarande kvartal 2013. Kvartalets resultat uppgick till 2,0 (-0,6) MSEK en resultatförbättring med 2,6 MSEK jämfört med motsvar... Läs mer

Smarteq - Tillbaka till viktiga intervallet 0,26 - 0,30 kr

09:16 / 11 mars 2014 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteqs aktie handlades länge runt nivån 0,16 kr, varefter den i oktober steg med volym till intervallet 0,26 - 0,30 kr. Aktien har efter detta även gjort försök på 0,35 kr utan att lyckas etablera sig på högre nivåer. Samtliga nämnda niv... Läs mer

Smarteq - (TA) Positiv divergens men kvar inom intervallet

11:38 / 14 april 2014 Teknisk analys

(Dagsgraf) Den historiskt låga nivån på Stochastic som vi nämnde i förra analysen har nu lämnats men samtidigt utan att kursen har rört på sig. Denna negativa divergens syns även hos MACD och ses som en positiv teknisk signal. I övrigt har inte mycke... Läs mer

Smarteq - (TA) På väg att åter testa 0,40 kr i positiv trend

10:17 / 7 augusti 2014 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteqs aktie befinner sig i en god trend. De båda glidande medelvärdena är positiva och aktien har under några handlat över den gamla toppen kring 0,35 kr. MA200 (0,31 kr) har lyft över den närmsta stödnivån på 0,30 kr och utgör en nivå ... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén (Q2 2014)

14:01 / 2 september 2014 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén summerar det andra kvartalet samt svarar på frågor om bolagets leverantörsavtal av elektriska laddningsstationer för elbilar, utvecklingen inom affärsområdet M2M, potentialen i utvecklingsordern för SiriusXM till Bentley samt... Läs mer

Bokslutskommuniké januari -december 2013 för Smarteq AB (PUBL)

08:22 / 19 februari 2014 Pressmeddelande

Fjärde kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 16,6 (11,4) MSEK, en ökning med 46 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 0,2 (-4,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0 (-37) %. ... Läs mer

Prognoser Q4 - SMAQ, SWOL & WESC

16:42 / 18 februari 2014 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Prognoser Q1 - IVSO, ITAB, MSC & SMAQ

11:05 / 6 maj 2014 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Prognoser Q3 - SMAQ, PAR, PROB

15:59 / 28 oktober 2014 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

16:11 / 2 april 2014 Pressmeddelande

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 kl. 17.30 att avhållas i Middlepoints möteslokaler på Kronborgsgränd 1 i Kista. Anmälan För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara regi... Läs mer

Smarteq - Fortsätter att leverera

14:51 / 30 oktober 2014 Analys

• Fortsätter att leverera• En nygammal affär• Skuldfritt Fortsätter att levereraSmarteq fortsätter att leverera rapporter som belyser den tillväxtresa som initierades under 2013. Bakom denna låg, som tidigare nämnts, Volvo-avtalet och när nu övr... Läs mer

Kommande bolagspresentationer hos Remium

11:05 / 15 oktober 2014 Övrig artikel

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introdu... Läs mer

Mycket aktivitet bland småbolagens insiders

15:03 / 8 december 2014 Övrig artikel

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anle... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén

09:53 / 27 mars 2013 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén beskriver de tre affärsområdena samt svarar på frågor om vad det innebär för Smarteq att Volvo Lastvagnar lanserat en ny generation och beskriver vad bakgrunden är till den nyemission bolaget för tillfället genomför. Läs mer

Smarteq - Vänder ned från motståndet 0,19 kr

13:19 / 29 augusti 2013 Teknisk analys

(Dagsgraf) Sedan vår senaste uppdatering har Smarteq handlats i ett brett intervall. Motstånd återfinns vid 0,19 kr och på nedsidan bör stödet vid 0,14 kr bevakas. Aktien handlas i en positiv trend på medellång sikt samtidigt som den långsiktiga tren... Läs mer

Smarteq tecknar Europaavtal med ELFA Distrelec

09:50 / 18 oktober 2013 Pressmeddelande

Smarteq har tecknat avtal med ELFA Distrelec om försäljning och distribution av antenner för Europa. Under flera år har Smarteq genom vår distributör sålt antenner till ELFA för den Nordiska marknaden. Under 2014 kommer Smarteq påbörja införsäljning ... Läs mer

Smarteq har beslutat om nyemission

16:37 / 11 mars 2013 Pressmeddelande

Vid extra bolagsstämma den 11 mars 2013 har Smarteq beslutat om nyemission av högst 176 297 870 B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.Bolagsstämmans beslutBolagsstämmans beslut innebär i korthet följande: · Beslutet om nyemission av hö... Läs mer

Smarteq tecknar avtal med ny distributör i England för M2M och Consumer Products

14:01 / 12 december 2013 Pressmeddelande

Smarteq har tecknat avtal med Solid State Supplies Ltd om försäljning och distribution av antenner för den engelska marknaden. Försäljningen avser affärsområdena M2M och Consumer Products och påbörjas under första kvartalet 2014. Solid State Supplies... Läs mer

Smarteq tecknar avtal med Media Markt för försäljning av 3G och 4G antenner för mobilt bredband

12:49 / 28 juni 2013 Pressmeddelande

Smarteq har tecknat avtal med Media Mark om försäljning av 3G och 4G antenner för mobilt bredband i Sveriges 30 butiker. Sedan årsskiftet har Smarteq kontinuerligt utökat distributionen av antenner för privat och företagskunder i Norden.Det blir allt... Läs mer

Smarteq - Den negativa trenden är bruten

15:19 / 29 oktober 2013 Analys

Negativa trenden är bruten Binder rörelsekapital År 2014 kan bli vändpunkt Negativa trenden är bruten Smarteq kunde under tredje kvartalet uppvisa en positiv utveckling som överträffade våra förväntningar avseende såväl... Läs mer

Tysk Buss och Lastbilstillverkare väljer Smarteq antenner

11:33 / 4 juni 2013 Pressmeddelande

Den tyska buss och lastbilstillverkaren MAN har valt Smarteq som leverantör av antenner. Affären omfattar cirka 200 bussar 2013. Antennerna levereras direkt till produktionsfabriken i Polen.Affären är av liten dignitet men strategiskt viktig och vi u... Läs mer

Smarteq i samarbete med Captech Distribution

14:26 / 11 februari 2013 Pressmeddelande

Smarteq har en fått en bra start på färdiga antennpaket för bättre täckning av mobilt bredband. Smarteq har märkt en ökad efterfrågan i Norden på våra antenner för 3G och 4G. För att förstärka kanalförsäljningen och hantera alla nya partners så ... Läs mer

Smarteq företrädesemission - publicering av prospekt

15:08 / 19 mars 2013 Pressmeddelande

Prospekt avseende Smarteq ABs (publ) företrädesemission har offentliggjorts och finns från och med idag tillgängligt på bolagets hemsida. Styrelsen för Smarteq har upprättat ett prospekt med anledning av den beslutade och tidigare offentliggjorda nye... Läs mer

Smarteq - Positiv trend på samtliga tidshorisonter efter utbrott upp

13:37 / 7 november 2013 Teknisk analys

(Dagsgraf) Efter nyheter som marknaden tolkat positiv har Smarteq stigit kraftigt den senaste månaden. Nytt motstånd återfinns vid årshögsta stängningen 0,31 kr följt av årshögstanoteringen vid 0,34 kr. På nedsidan återfinns närmsta stöd vid 0,25 kr ... Läs mer

Renault Trucks förses med den nya antennplattformen för tunga fordon från Smarteq

10:27 / 27 juni 2013 Pressmeddelande

Den 12 juni 2013 lanserade Renault Trucks sin nya modellserie och en förnyelse av hela Renault Trucks lastbilsprogram. De tunga lastbilarna förses med den nya antenn- multifunktionsplattformen från Smarteq.Utvecklingsprojektet av den nya antennplattf... Läs mer

Företrädesemissionen 21,2 MSEK i Smarteq AB fulltecknad

13:44 / 18 april 2013 Pressmeddelande

En extra bolagsstämma i Smarteq AB den 11 mars 2013 beslutade att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen uppgick till högst 21,2 MSEK fördelat på 176 297 870 aktier till kurs 0,12 SEK. Teckn... Läs mer

Smarteq - Positiv trend på kort sikt

10:21 / 14 januari 2013 Teknisk analys

(Dagsgraf) Efter aktiens bottennotering i slutet av november har aktien rekylerat upp och handlas åter i intervallet 0,16-0,24 kr. På nedsidan är det främst stödet vid 0,13 kr som är värt att hålla under uppsikt. Inga tydliga motstånd återfinns på up... Läs mer

Ny adjungerad ledamot i Smarteq styrelse

10:09 / 13 november 2013 Pressmeddelande

Claes Beckman tillträder som ny adjungerad ledamot i Smarteqs styrelse från den 1 december 2013. Claes Beckman innehar en professur inom antennsystemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och har mer än 30 års erfarenhet av utveckling inom ante... Läs mer

Smarteq - Nya satsningar rullar igång

13:09 / 26 februari 2013 Analys

Viss återhämtning efter inbromsning Nya satsningar rullas igång Nyemission för att stärka rörelsekapitalet Viss återhämtning efter inbromsning Den mycket kraftiga inbromsningen på marknaden i tredje kvartalet fortsatte ... Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013 Kvartal 2

08:24 / 29 augusti 2013 Pressmeddelande

Andra kvartalet 2013· Nettoomsättningen uppgick till 11,4 (16,2) MSEK, en minskning med 30% jämfört med föregående år.· Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till -2,8 (0,4) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -25 (2) %.· Resultat per akt... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén

10:16 / 30 oktober 2013 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén svarar på frågor om de huvudsakliga anledningarna till den den postiva omsättnings- och resultatutvecklingen under Q3, hur antennprojektet med Volvo Lastvagnar och Renault Trucks fortlöper och dess påverkan på Smarteqs verksa... Läs mer

Fulltecknat optionsprogram

10:57 / 22 maj 2013 Pressmeddelande

På Smarteqs bolagstämma den 22 april 2013 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner. Samtliga emitterade teckningsoptioner har nu tecknats.Optionsprogrammet omfattar totalt högst 26 400 000 teckningsoptioner, varvid en teckningsoption ger... Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013 för Smarteq AB

08:31 / 23 april 2013 Pressmeddelande

· Kvartalets försäljning uppgick till 11,4 (14,1) MSEK, en minskning med 19 % jämfört med föregående år. · Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till -2,1 (0,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -18 % (0 %). · Resultat per aktie uppgi... Läs mer

Smarteq - Ökad orderingång spås mot slutet av 2013

15:12 / 25 april 2013 Analys

Svagt resultat i linje med förväntningar Fulltecknad nyemission Ökad orderingång spås mot årets slut Svagt resultat i linje med förväntningar Såsom bolaget tidigare aviserat präglades det första kvartalet av en fortsatt... Läs mer

Smarteq - Antennprojekt drar igång

15:48 / 2 september 2013 Analys

Få överraskningar i rapporten Starkare finansiell ställning Antennprojektet tar fart Få överraskningar i rapporten Smarteqs försäljning och resultat kom in i linje med våra förväntningar. En fortsatt svag marknad, dels ... Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2012

09:01 / 15 februari 2013 Pressmeddelande

Fjärde kvartalet · Omsättningen för kvartalet uppgick till 11,4 (13,9) mkr, en minskning med 18% jämfört med föregående år. · Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för kvartalet till -4,3 (-2,6) mkr vilket mots... Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2012

09:01 / 15 februari 2013 Pressmeddelande

Fjärde kvartalet · Omsättningen för kvartalet uppgick till 11,4 (13,9) mkr, en minskning med 18% jämfört med föregående år. · Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för kvartalet till -4,3 (-2,6) mkr vilk... Läs mer

Smarteq - Finansiell förstärkning genom företrädesemission

08:08 / 7 februari 2013 Pressmeddelande

Styrelsen i Smarteq AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 11 mars 2013 för att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget 21,2 MSEK före emiss... Läs mer

Delårsrapport för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för kvartal 3, 2013

08:38 / 25 oktober 2013 Pressmeddelande

Tredje kvartalet 2013· Nettoomsättningen uppgick till 15,1 (8,5) MSEK, en ökning med 77 % jämfört med föregående år.· Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 0,4 (-2,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3 (-27) %.· Resultat per aktie... Läs mer

Kallelse

08:09 / 7 februari 2013 Pressmeddelande

Aktieägarna i Smarteq AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 mars 2013 kl. 11.00 att avhållas i bolagets lokaler på Kronborgsgränd 7 i Kista.DELTAGANDEAktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skalldels vara införd i den av... Läs mer

Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

15:43 / 21 mars 2013 Pressmeddelande

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till årsstämmamåndagen den 22 april 2013 kl. 17.30att avhållas i Middlepoints möteslokaler på Kronborgsgränd 1 i Kista.AnmälanFör att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av ... Läs mer

Prognoser - ALNX, ELV, NFO, SMAQ, STIL

16:16 / 28 augusti 2013 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser... Läs mer

Prognoser Q3 - ANOD, ADDT, DIBS, EWRK, FPIP, JLT, PART, SMAQ, VIT

16:30 / 24 oktober 2013 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser... Läs mer

Prognoser Q4 - AWP, CTT, DMAB, DELT, IVSO, POLY, PRIC, RSOF, SMAQ

09:41 / 14 februari 2013 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser ... Läs mer

Småbolagens insiders inleder året lugnt

10:06 / 21 januari 2013 Övrig artikel

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det f... Läs mer

Prognoser Q1 - CSN, ENDO, BOUL, ELEC, EMP, SMAQ, PREC, MEAB, FNOX, MSAB

10:19 / 22 april 2013 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser ... Läs mer

Smarteq - Befinner sig på överköpta nivåer

16:39 / 17 oktober 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlats i en neutral trend på medellång sikt samtidigt som den långsiktiga trenden är fortsatt negativ. Samtliga tidshorisonter har nu dragit sig samman vilket sannolikt kan leda till ett utbrott åt någon riktning. Motstånd återfi... Läs mer

Smarteq - Kortsiktigt övertag för säljarna

16:44 / 19 juni 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i skrivande stund till 0,17 kr vilket är precis vid stödnivån. Skulle aktien falla igenom denna nivå är en vidare rörelse ned emot 0,14 kr inte osannolik. På uppsidan är det initialt 0,22 kr som bör hållas under uppsikt i e... Läs mer

Smarteq - Bevaka stöd vid 0,17 kr

14:00 / 11 maj 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Den kortsiktiga trenden i Smarteq har nu vänt upp, samtidigt är dock både den medellånga och den långa trenden fortsatt negativa. Aktien handlas i skrivande stund till 0,20 kr med närmaste stöd vid 0,17 kr samt motstånd vid 0,22 kr. Skulle... Läs mer

Smarteq - Bevaka stöd vid 0,16 kr

09:57 / 12 april 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en negativ trend på samtliga tidshorisonter vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. Efter den annonserade nyemissionen har aktien som lägst handlats ned mot 0,14 kr. I skrivande stund sker handeln til... Läs mer

Smarteq - Stödet vid 0,25 kr bör hållas under uppsikt

15:08 / 8 februari 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en svagt negativ trend på samtliga tidshorisonter vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. Stöd återfinns närmast vid 0,25 kr samt vid bottennivån 0,22 kr. På uppsidan är det 0,29 kr som främst bör hål... Läs mer

Smarteq - Stöd vid 0,25 kr

15:14 / 9 januari 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq har stigit från botten vid 0,22 kr och handlas i skrivande stund till 0,27 kr. Stöd återfinns närmast vid 0,25 kr medan närmaste motstånd återfinns vid 0,30 kr. Trenden är fortsatt negativ på lång sikt medan den kortsiktiga trenden... Läs mer

Smarteq Nyemission Övertecknad

08:27 / 19 april 2012 Pressmeddelande

Det preliminära resultatet för Smarteq nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare visar att den övertecknadesGenom nyemissionen tillförs Smarteq cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader. Det slutgiltiga utfallet av nyemissionen kommer att o... Läs mer

Smarteq offentliggör prospekt

23:10 / 29 mars 2012 Pressmeddelande

Styrelsen i Smarteq AB (publ) ("Smarteq") har upprättat prospekt avseende föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på svenska på ww... Läs mer

Martin Romanowski blir ny försäljnings- och marknadsdirektör på Smarteq

11:59 / 16 januari 2012 Pressmeddelande

Smarteq har värvat Martin Romanowski som blir ny försäljnings- och marknadsdirektör från den 1 februari 2012. Martin är idag nordisk försäljningschef på Sony Electronics och har lång erfarenhet och kompetens inom distributionsförsäljning.-       I mi... Läs mer

Smarteq etablerar nytt bolag i Kina under namnet Smarteq Antennas Shanghai

16:35 / 17 december 2012 Pressmeddelande

Under januari 2013 slutför Smarteq registreringen av ett helägt tradingbolag Smarteq Antennas (Shanghai) Co., Ltd. i Shanghai, Kina. Målet med Smarteqs permanenta närvaro i Asien är att på plats styra och utveckla leverantörsbasen i regionen samt att... Läs mer

Smarteq startar upp produktionen av den nya multifunktionsantennen till Volvo Lastvagnar

10:31 / 24 augusti 2012 Pressmeddelande

Volvo Lastvagnar lanserar den 5 september i Göteborg den nya versionen av storsäljande lastbilarna Volvo FH och prestigebilen FH 16. Smarteq startar därmed upp produktionen och tillverkningen av den nya multifunktionsantennen.-          Utvecklingspr... Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2012 för Smarteq AB

14:10 / 19 april 2012 Pressmeddelande

Delårsrapport för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för kvartal 1, 2012 · Kvartalets försäljning uppgick till 14,1 (13,9) MSEK, en ökning med 1 % jämfört med föregående år. · Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 0 (-0,6) MSEK, vilket m... Läs mer

Smarteq - Stor potential inom M2M

10:44 / 12 april 2012 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén svarar på frågor om sin bakgrund, vad anledningen är till att bolaget nu genomför en nyemission, vilka marknadssatsningar bolaget gör i dagsläget, hur bolaget ser på den brasilianska marknaden, samarbetet med Volvo samt vilka... Läs mer

Smarteq förstärker inom logistik

15:54 / 26 juni 2012 Pressmeddelande

Smarteq har värvat Sanja Herou som i slutet av augusti 2012 kommer att tillträda tjänsten som ansvarig för logistik. Smarteq har sedan tidigare ett flertal större internationella affärer, däribland den omfattande VTS-affären i Brasilien samt affären ... Läs mer

Smarteq får ny affär inom AMR

11:25 / 21 juni 2012 Pressmeddelande

Smarteq har vunnit en ny affär värd 4 MSEK inom M2M* som avser leverans av antenner inom AMR, Automatisk avläsning av elmätare i Estland. Leveranser sker med start under slutet av kvartal 4 2012 och därefter fram till 2014.-       Det är väldigt kul ... Läs mer

Smarteq tecknar distributörsavtal med 20:20 Mobile

14:23 / 25 juni 2012 Pressmeddelande

Smarteq har tecknat ett nordiskt distributörsavtal med 20:20 Mobile om försäljning av antenner på den Nordiska marknaden för 2G, 3G och 4G. Avtalet träder ikraft omgående och försäljningen är redan påbörjad.-       Vi har allt sedan i början av året ... Läs mer

Smarteq introducerar antennpaket för 3G och 4G mobilt bredband till konsument och företagskunder

13:22 / 5 juli 2012 Pressmeddelande

Smarteq fortsätter att utveckla kanalförsäljningen och utökar nu produktportföljen med färdiga antennpaket för bättre täckning av mobilt bredband. I början av året har Smarteq märkt en ökad efterfrågan i Norden på våra antenner för 3G och 4G. Smarteq... Läs mer

Offensiv förstärkning av försäljningsorganisationen hos Smarteq

13:59 / 2 april 2012 Pressmeddelande

Smarteq som genomfört en omorganisation under början av 2012. För att snabbt frigöra mer resurser för försäljning förstärker nu bolaget offensivt med tre nya rekryteringar. Peter Stenhede, som närmast kommer från Sony Electronics, t... Läs mer

Smarteq - Lunchpresentation 3/4

10:00 / 30 mars 2012 Övrig artikel

Remium arrangerar löpande luncher med spännande mindre och medelstora företag. Under lunchen presenterar bolagen sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på... Läs mer

Smarteq - Fallande trend på samtliga tidhorisonter

09:09 / 6 december 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq har under senaste halvåret handlats i intervallet 0,16-0,24 kr för att i slutet av november bryta igenom stödet och noterade som lägst 0,13 kr. Då aktien rör sig kring historiskt låga nivåer finns det inga signifikanta stöd förutom... Läs mer

Ändrat datum för Smarteqs kvartalsrapport oktober - december 2011 och bokslutskommuniké

11:22 / 15 februari 2012 Pressmeddelande

Smarteq kommer att publicera sin kvartalsrapport för oktober-december idag den 15 februari 2012 kl 14.00 istället för den 17 oktober 2012 som meddelats tidigare.För mer information vänligen kontakta:Johan Hårdén, VDTel: 0733 859 219E-post: Smarteq sä... Läs mer

Smarteq har beslutat om nyemission

12:51 / 22 mars 2012 Pressmeddelande

Vid extra bolagsstämma den 22 mars 2012 har Smarteq beslutat om nyemission av högst 88 148 935 B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.Bolagsstämmans beslutBolagsstämmans beslut innebär i korthet följande: · Beslutet om nyemission av hög... Läs mer

Volkswagen har valt svenska Smarteq som antennleverantör till den nya Golfen avsedd för den Brasilianska marknaden

20:20 / 10 december 2012 Pressmeddelande

Smarteq har blivit nominerad och vald antennleverantör för den nya Golfen som skall tillverkas i Europa och exporteras till Brasilien. Produktion startas under andra kvartalet 2013. Samtidigt startar Volkswagen produktion och installation av Smarteq:... Läs mer

Smarteq väljs som antennleverantör till Landis +Gyr för leverans av elmätare för Norge

12:58 / 2 juli 2012 Pressmeddelande

Smarteq har valts som antennleverantör av Landis+Gyr för de kommande installationerna av elmätare i Norge som nu startar med provserier. De första installationerna i mindre serier sker under slutet av kvartal 4 och pågår sedan fram till 2016.-       ... Läs mer

Smarteq får ny affär inom M2M

10:10 / 14 maj 2012 Pressmeddelande

Smarteq har vunnit en ny affär värd 2.5 MSEK inom M2M* till en av världens största elektronikproducenter. Leveranser sker med start under slutet av kvartal 4, 2012 och under 2013.-       Vi märker av allt fler förfrågningar inom M2M och kommer att fo... Läs mer

Smarteq - Oväntat försäljningstapp tynger kvartalet

16:52 / 30 oktober 2012 Analys

Oväntad omsättningsminskning tynger Ansträngd likviditet Volvo-affären får stor betydelse framöver Oväntad omsättningsminskning tynger Omsättningen i kvartalet kom in väsentligt under våra förväntningar och uppgick til... Läs mer

Slutligt resultat av Smarteq nyemission

21:43 / 23 april 2012 Pressmeddelande

Beräkningen av utfallet i Smarteq nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare visar att emissionen övertecknades med cirka 7 procent. Nyemissionen tillför Smarteq cirka 14,1 Mkr före kostnader för emissionen.72 procent av emissionen, motsva... Läs mer

Smarteq - Inleder stegvis produktion av ny multifunktionsantenn

10:09 / 30 augusti 2012 Analys

ANDRA KVARTALET Smarteqs omsättning under Q2 kom in i linje med vår prognos och uppgick till 16,2 MSEK (15,7), en ökning om 3% y/y. Bruttomarginalen förbättrades något till 39% (38) och bolaget kunde även visa en positiv rörelsemarginal före... Läs mer

Styrelsen för Smarteq föreslår nyemission

08:44 / 6 mars 2012 Pressmeddelande

·        Styrelsen för Smarteq AB (publ) ("Smarteq") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 22 mars 2012 för att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Smarteq 14,1... Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

10:10 / 24 augusti 2012 Pressmeddelande

Andra kvartalet 2012 · Nettoomsättningen uppgick till 16,2 MSEK (15,7 MSEK samma period föregående år) motsvarande en tillväxt på 3 % · Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-0,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,6 % (-2,9) · Resultat... Läs mer

Ändrat datum för Smarteqs kvartalsrapport oktober – december 2011 och bokslutskommuniké

11:22 / 15 februari 2012 Pressmeddelande

Smarteq kommer att publicera sin kvartalsrapport för oktober-december idag den 15 februari 2012 kl 14.00 istället för den 17 oktober 2012 som meddelats tidigare.För mer information vänligen kontakta:Johan Hårdén, VDTel: 0733 859 219E-post: Smarteq sä... Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

08:27 / 26 oktober 2012 Pressmeddelande

Tredje kvartalet 2012 · Nettoomsättningen uppgick till 8,5 MSEK (13,9 MSEK samma period föregående år) motsvarande en minskad tillväxt med -39 procent · Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-0,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -33 proce... Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 19 april 2012

21:22 / 19 april 2012 Pressmeddelande

VD, Johan Hårdén, gav en presentation av verksamheten. Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets ansamlade förlust om 11,4 mkr skall avräknas mot överkursfonden.Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören bevil... Läs mer

Smarteq - Nyemission stärker finansiell ställning

11:06 / 23 april 2012 Analys

FÖRSTA KVARTALET Smarteq presenterade Q1-siffror som var relativt in line med vår prognos. Omsättningen uppgick till 14,1 MSEK (13,9). Kostnaderna har sjunkit något som en följd av det omstruktureringsarbete som påbörjades 2011 och som beräk... Läs mer

Smarteq kvartalsrapport oktober - december 2011 och bokslutskommuniké

14:00 / 15 februari 2012 Pressmeddelande

2011Fjärde kvartalet · Omsättningen för kvartalet uppgick till 13,9 (13,7) mkr, en ökning med 1% jämfört med föregående år. · Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för kvartalet till -2,4 (-1,5) mkr vilket mots... Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Smarteq AB

15:12 / 6 mars 2012 Pressmeddelande

Aktieägarna i Smarteq AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 mars 2012 kl. 09.30 att avhållas på Best Western Täby Park, Kemistvägen 30, Täby.DELTAGANDEAktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skalldels vara införd i den a... Läs mer

Smarteq - Ansträngd finansiell ställning

14:15 / 20 februari 2012 Analys

FJÄRDE KVARTALET Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 13,9 MSEK (13,7) vilket var något under vår prognos om 14,4 MSEK. Automotive stod för 36% av omsättningen och Communication stod för 64%. EBITDA uppgick till -5,3 MSEK (-2,6) me... Läs mer

Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

10:05 / 21 mars 2012 Pressmeddelande

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till årsstämmatorsdagen den 19 april 2012 kl 15.00att avhållas på Best Western Täby Park, Kemistvägen 30, Täby.AnmälanFör att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclea... Läs mer

Prognoser Q2 - ELEC, SAGA, HEDS, CTT, SMAQ

09:10 / 23 augusti 2012 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognos... Läs mer

Prognoser Q1 - VITR, LJGR, UNI, FPIP, IVSO, SMAQ, ELN

09:11 / 18 april 2012 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognose... Läs mer

Prognoser Q4 - PRIC, DONE, AWP, SMAQ, PLED, AQER

10:02 / 16 februari 2012 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas progno... Läs mer

Prognoser Q3 - MSON, BMAX, POOL, SVIK, ELOS, ADDT, CEVI, MSC, SMAQ, DMAB, ELN, NOBI, METV, MROX, SVED

09:10 / 25 oktober 2012 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser ... Läs mer

Johan Hårdén blir ny VD för Smarteq AB

10:20 / 6 december 2011 Pressmeddelande

Styrelsen har idag utsett Johan Hårdén som ny VD för Smarteq AB och han tillträder tjänsten omedelbart. Sedan januari 2011 har Johan arbetat som försäljning och marknadschef på Smarteq.-       Vi står inför en intressant framtid där vi vet att efterf... Läs mer

Smarteq - Motstånd vid 0,30 kr

09:49 / 2 december 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i skrivande stund till 0,29 kr, relativt nära motståndet vid 0,30 kr. Vid en stängning ovanför detta är en fortsatt rörelse upp mot motståndet vid 0,36 kr inte osannolik. På nedsidan är det 0,25 kr som bör bevakas i egenska... Läs mer

Smarteq - Handel till bottennivåer

15:53 / 1 november 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq faller kraftigt och handlas nu till bottennivån 0,27 kr vilket är den lägsta nivån sedan årsskiftet 2008/09. Faller aktien inte vidare ytterligare etableras sannolikt ett stöd vid 0,27 kr medan närmaste motstånd fortsatt återfinns ... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

10:12 / 21 juni 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en negativ trend på alla tidshorisonter av de glidande medelvärdena att döma. Den viktiga stödnivån finner vi vid 0,37 kr samt motstånd vid 0,45 kr. Handeln sker i skrivande stund till 0,42 kr och stödnivån 0,38 kr respek... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

15:45 / 8 februari 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en bred konsolidering med stöd vid 0,42 kr samt vid 0,39 kr. På uppsidan är det nivåerna vid 0,52 kr samt vid 0,55 kr som bör bevakas i egenskap av motstånd. RSI och Stochastic har vänt upp från översålda nivåer och pekar... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

15:43 / 4 januari 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en svagt negativ trend på alla tidshorisonter, vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. I skrivande stund sker handeln till 0,45 kr med stöd vid 0,42 kr samt 0,39 kr. På uppsidan är det framför allt ni... Läs mer

Smarteq får antennorder från en av de större operatörerna i Norden

12:10 / 31 mars 2011 Pressmeddelande

Smarteq har fått och levererat en order på 10 000 antenner från en av de större operatörerna i Norden under Mars månad.- Vi ser denna affär som ett första steg och det finns goda möjligheter till ytterligare order inom denna kundgrupp framöver säger ... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

15:52 / 11 mars 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en fallande trend på samtliga tidshorisonter vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. Aktien steg strax efter årsskiftet 2010/11 och noterade som högst nivåer vid 0,51 kr. Därefter föll dock Smarteq ti... Läs mer

VD-skifte i Smarteq

09:06 / 15 november 2011 Pressmeddelande

Henrik Lindén har beslutat sig för att, efter snart tretton år i företaget, lämna sin nuvarande position som VD i Smarteq.Henrik som har sex månaders uppsägningstid kvarstår som VD fram till dess att en ny VD utsetts. Beslutet att lämna sin position ... Läs mer

Smarteq - Konsoliderad handel

11:05 / 23 september 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq har sedan augusti handlats i vad som bäst kan beskrivas som en konsolidering med stöd vid 0,30 kr samt motstånd vid 0,36 kr. Vid ett utbrott uppåt är nästa intessanta nivå att bevaka sannolikt motståndet vid 0,44 kr. MACD signalera... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

14:35 / 15 april 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en fallande trend på samtliga tidshorisonter, vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. Som lägst har aktien handlas ned mot 0,37 kr där en stödnivån nu också befinner sig. På uppsidan är det framför al... Läs mer

Smarteqs Optionsprogram övertecknat

11:13 / 17 juni 2011 Pressmeddelande

På Smarteqs bolagstämma den 5 maj 2011 beslutades om ett optionsprogram till alla anställda på Smarteq.Optionsprogrammet övertecknades och optionerna fördelades därmed proportionellt i förhållande till tecknat antal.-       Det är glädjande att perso... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

14:05 / 20 juli 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) I samband med aktiens negativa utveckling sedan årsskiftet har 0,37 kr fungerat som en stödnivå där aktien rekylerat vid upprepat antal tillfällen. 0,40 kr utgör motstånd och efter det är nästkommande nivå att lyckas bryta sig igenom 0,44 ... Läs mer

Smarteq och Avnet tecknar distributionsavtal för den europeiska marknaden

08:00 / 21 juni 2011 Pressmeddelande

Smarteq har tecknat ett europeiskt avtal med en av världens största distributörer av elektronikkomponenter Avnet Memec. Avtalet omfattar 19 länder där Avnet Memec kommer att sälja, marknadsföra och distribuera Smarteqs antenner för Machine-to-m... Läs mer

Smarteq lanserar ny antennplattform för professionella fordonsapplikationer

07:44 / 31 augusti 2011 Pressmeddelande

Antennplattformen är resultatet av ett gemensamt forskningsprojekt med Skogsforsk, SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt KTH Wireless. (GreenCom)Den nya antennplattformen har hög antennprestanda, låg bygghöjd och robust design. Multifunktionsa... Läs mer

Smarteq - Genomförda besparingsprogram borgar för lönsamhet

15:32 / 2 november 2011 Analys

TREDJE KVARTALET Smarteqs försäljning under Q3 uppgick till 13,9 MSEK (14,1 MSEK) vilket var i linje med fjolåret och något lägre än vår prognos på 16,9 MSEK. Resultatet (EBITDA) blev -0,4 MSEK (0 MSEK) vilket var lägre än de 1,4 MSEK vi hade... Läs mer

Smarteq - Sluter avtal med större distributör

10:34 / 26 augusti 2011 Analys

ANDRA KVARTALET Smarteqs andra kvartal visade på en ökad försäljning med 22 % till 15,7 miljoner kronor. Det var i linje med vår prognos. Både Automotive och Communications ökade med över 20 %. Bolaget gjorde ett nollresultat på EBITDA-nivå.... Läs mer

Smarteq - Q1 2011

09:20 / 5 maj 2011 Analys

FÖRSTA KVARTALET Omsättningen för första kvartalet ökade med 36% y/y och uppgick till 13,9 MSEK mot förväntat 14,8 MSEK. Bruttomarginalen uppgick till ca 39% mot förväntat 48% och då rörelsekostnaderna låg på den nivå vi räknat med så blev r... Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 4 maj 2011

08:30 / 5 maj 2011 Pressmeddelande

VD Henrik Lindén gav en presentation av verksamheten.Fakturering under första tertialet uppgick till 19,8 Mkr, en ökning med 50% jämfört med 2010.Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets ansamlade förlust om 4,2 mkr skall... Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2010 för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2010

19:26 / 17 februari 2011 Pressmeddelande

2010 - plattform för offensiv satsning med ökad lönsamhetFjärde kvartalet · Omsättningen för kvartalet uppgick till 13,7 (10,4) mkr, en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Ökningen inom Automotive uppgår till 36 % och inom övriga segment till... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 18

11:15 / 6 maj 2011 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en v... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 9

11:27 / 4 mars 2011 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en v... Läs mer

Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

07:45 / 6 april 2011 Pressmeddelande

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till årsstämmaonsdagen den 4 maj 2011 kl 15.00att avhållas i bolagets lokaler, Täbyvägen 27, Täby.AnmälanFör att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB f... Läs mer

Viss revansch för småbolagen under veckan

10:53 / 4 november 2011 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en veck... Läs mer

Viss eftersläpning för börsens mindre bolag v. 34

11:22 / 26 augusti 2011 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en veck... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 19

14:09 / 13 maj 2011 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en vecko... Läs mer

Prognoser Q1 - PAR, OPCO, PACT, FNOX, SDAB, SMAQ

14:19 / 3 maj 2011 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser... Läs mer

Prognoser Q3 - BEIA, BWL, DONE, DMAB, SMAQ, CZON, AQER, MSC

09:20 / 27 oktober 2011 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognose... Läs mer

Prognoser Q2 - SYSR, NSP, DONE, CONS, OPUS, THEM, MEAB, CTT, SMAQ, EMP, PLED, ALNX, SENS

10:56 / 24 augusti 2011 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognose... Läs mer

Prognoser Q4 - DIBS, MEKO, VBG, BONG, LJGR, ATEL, THEM, SMAQ, 3L, DONE, MEAB, IVSO

15:13 / 16 februari 2011 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser ... Läs mer

Insiders fortsatt på köpsidan

10:52 / 26 september 2011 Övrig artikel

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att de... Läs mer

Nytt bolag - Smarteq

15:42 / 4 maj 2010 Övrig artikel

Smarteq är ett högteknologiskt antennföretag som utvecklar och säljer antenner och antennsystem för trådlösa kommunikationslösningar. OEM-kunder står för merparten av Smarteqs intäkter och bolagets produkter är indelade i kundsegmenten Automoti... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

10:47 / 20 september 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas fortsatt i en konsolidering med stöd vid 0,46 kr, förstärkt av en tät FishNet®-formation, samt vid 0,41 kr. Motstånd återfinns närmast vid 0,57 kr samt vid 0,64 kr. Aktien befinner sig i en neutral trend på alla tidshorison... Läs mer

Byte av Certified Adviser

09:00 / 25 januari 2010 Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE        Stockholm, 25 januari 2010Smarteq byter Certified Adviser till Remium AB Smarteq AB, vars aktie är noterad på NASDAQ OMX First North, byter Certified Adviser till Remium AB från och med den 1... Läs mer

Johan Hårdén ny försäljningschef och vice vd i Smarteq

13:00 / 5 oktober 2010 Pressmeddelande

Den svenska antennspecialisten Smarteq förbereder ökad tillväxt och har rekryterat Johan Hårdén som ny försäljningschef tillika vice vd.Smarteq har framgångsrikt vunnit flera större internationella affärer såsom Continental, Volvo Lastvagnar och VW d... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

17:16 / 30 november 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Den utdragna konsolideringen i Smarteq fortsätter och aktien handlas i skrivande stund till 0,47 kr, i närheten av stödnivån 0,46 kr som även förstärks av en tät FishNet®-formation. Vid en stängning under denna nivå är det främst 0,41 kr s... Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 27 april 2010

17:05 / 27 april 2010 Pressmeddelande

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets ansamlade förlust skall avräknas mot överkursfond.Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.I enlighet med valb... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

16:47 / 22 juli 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Aktien befinner sig i en neutral trend på alla tidshorisonter vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. Stödnivån vid 0,45 kr, förstärkt av en tät FishNet®-formation, har hittills hållit och motstånd befinner sig vid 0,5... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

00:00 / 10 juni 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Aktien befinner sig åter i en positiv trend på kort sikt för första gången sedan början av mars. Såväl Stochastic som RSI indikerar neutrala nivåer men pekar upp, något som kan innebära att köparna har ett kortsiktigt övertag i handeln. St... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

00:00 / 4 maj 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Aktien befinner sig i en negativ trend på kort sikt och i en neutral trend på medellång sikt. En kilformation är även under bildande varför en större rörelse inte är osannolik inom en snar framtid. Stochastic indikerar neutrala nivåer men ... Läs mer

Smarteq - Q3 2010

12:54 / 2 november 2010 Analys

TREDJE KVARTALET Smarteq levererade en Q3 rapport som var i linje med våra estimat på top line, dock med något bättre lönsamhet. Omsättningen för perioden ökade 46% Y/Y och uppgick till 14,1 MSEK (9,5). Ökningen beror främst på en förbättring... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

17:07 / 23 augusti 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Den långa och medellånga trenden i aktien är fortsatt neutral, medan den kortsiktiga trenden nu är negativ. Aktien befinner sig i en konsolidering med stöd vid 0,46 kr och motstånd vid 0,57 kr. I skrivande stund sker handeln till 0,46 kr o... Läs mer

Volkswagen do Brazil väljer Smarteqs dolda GSM- och GPS-antenner!

08:51 / 22 mars 2010 Pressmeddelande

Den brasilianska lagen om spårning av fordon ger Smarteq en ny stororder i Sydamerika! Smarteq har blivit nominerade av Volkswagen do Brazil gällande leverans av dolda GSM- och GPS-antenner till Volkswagens personbilar som säljs i Brasilien. Produkti... Läs mer

Halvårsrapport för Smarteq AB (publ),org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2010.

13:51 / 25 augusti 2010 Pressmeddelande

Bästa resultatet sedan tredje kvartalet 2008. Andra kvartalet · Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 12,8 (11,5) mkr, en ökning med 11 % jämfört med föregående år. Ökningen återfinns framför allt inom Automotive. · Rörels... Läs mer

Delårsrapport för Smarteq AB (publ) för kvartal 1, 2010

11:47 / 27 april 2010 Pressmeddelande

Fortsatt trögt på marknaden under första kvartalet men kostnadsbesparingsprogrammet har gett resultat och ytterligare en stor affär i Brasilien, gällande antenner för spårning, har säkrats. Smarteq utvecklar och levererar antenner och... Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

09:30 / 17 februari 2010 Pressmeddelande

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2009 Fjärde kvartalet Omsättningen för kvartalet uppgick till 10,4 (17,9) mkr, en minskning med 42 % jämfört med föregående år. Kvartalets omsättning ... Läs mer

Smarteq - Q1 2010

15:04 / 4 maj 2010 Analys

FÖRSTA KVARTALET Smarteq rapporterade ett kvartal helt i linje med Remiums estimat. Omsättningen uppgick till 10,3 MSEK (10,2) med ett rörelseresultat om -2,3 MSEK (-3,5). Marknaden beskrivs som fortsatt svag även om viss återhämtning skett ... Läs mer

Smarteq - Q2 2010

09:00 / 30 augusti 2010 Analys

ANDRA KVARTALET Q2-rapporten var i linje med våra estimat på top line, dock svagare lönsamhetsmässigt. Omsättningen ökade 11% Y/Y och uppgick till 12,8 (11,5) MSEK. Förlusten på rörelsenivå minskade med ca. 50% och blev -1,6 (-3,1) MSEK under... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 35

14:00 / 3 september 2010 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en vecko... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 44

11:18 / 5 november 2010 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en v... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 18

14:30 / 7 maj 2010 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en vecko... Läs mer

Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

14:06 / 25 mars 2010 Pressmeddelande

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till årsstämmatisdagen den 27 april 2010 kl 15.00att avhållas i bolagets lokaler, Täbyvägen 27, Täby. AnmälanFör att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden ... Läs mer

Smarteq offentliggör prospekt avseende företrädesemission

10:28 / 4 september 2009 Pressmeddelande

Styrelsen för Smarteq AB (publ.) har upprättat prospekt avseende föreliggande nyemission om 16,2 miljoner kronor med företrädesrätt för Smarteqs befintliga aktieägare. Prospektet finns från och med idag tillgängligt på www.smarteq.com.Prospektet kan ... Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Smarteq AB (publ) den 2 juli 2009

09:56 / 2 juli 2009 Pressmeddelande

Bolagsstämman fattade beslut om att minska bolagets aktiekapital med 50,8 mkr, från 61,4 till 10,6 mkr, vilket innebär att aktiens kvotvärde minskar från femtioåtta (58) öre till tio (10) öre. Minskning av aktiekapitalet skall ske för avsättning till... Läs mer

Henrik Lindén ny VD i Smarteq AB

09:37 / 5 november 2009 Pressmeddelande

Smarteqs VD Lars Ericson har av hälsoskäl bett att få lämna sitt uppdrag. Styrelsen har idag utsett Henrik Lindén till hans efterträdare från 2009-11-05.Henrik som är 44 år har arbetat inom Smarteq sedan år 2000. Han har en bred erfarenhet av Smarteq... Läs mer

Delårsrapport januari - september 2009

08:00 / 22 oktober 2009 Pressmeddelande

Delårsrapport för Smarteq AB (publ),org nr 556387-9955 januari-september 2009.Tredje kvartalet• Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 9,5 (16,8) mkr, en minskning med 43 % jämfört med föregående år. Kvartalets omsättning har påverkats av en ... Läs mer

Smarteq erhåller stororder på GSM-antenner från Continental

08:00 / 12 augusti 2009 Pressmeddelande

Ny lag i Brasilien gör att Smarteq’s dolda GSM-antenner blir ett vapen mot kraftigt stigande fordonsbrottSmarteq har tecknat avtal med Continental Brazil gällande leverans av dolda GSM-antenner. Leveranserna påbörjas nu i höst och omfattar totalt cir... Läs mer

Pressmeddelande Smarteq

10:31 / 4 augusti 2009 Pressmeddelande

• Styrelsen har beslutat om företrädesemission om cirka 16,2 Mkr.• Befintliga ägare har förbundit sig teckna cirka 11,8 Mkr, motsvarande drygt 72 procent av emissionen• Extra bolagsstämma den 20 augusti 2009Styrelsen i Smarteq har idag beslutat om en... Läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2009

11:57 / 20 augusti 2009 Pressmeddelande

Smarteq utvecklar och levererar antenner och antennsystem för trådlös kommunikation till och från fordon, mellan utrustningar och maskiner, M2M, samt för trådlös överföring av tal och data. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av a... Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 27 maj 2009

09:00 / 28 maj 2009 Pressmeddelande

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets återstående förlust, efter minskning av aktiekapitalet, skall överföras i ny räkning.Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gå... Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2009

10:00 / 27 maj 2009 Pressmeddelande

Delårsrapport för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för kvartal 1, 2009• Kvartalets försäljning uppgick till 10,2 (28,3) mkr, en minskning med 64 % jämfört med föregående år. Lågkonjunkturen har påverkat inledningen av verksamhetsåret mycket star... Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Smarteq AB (publ) den 20 augusti 2009

17:16 / 20 augusti 2009 Pressmeddelande

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut den 4 augusti 2009, om nyemission genom utgivande av högst 70 519 148 nya B-aktier vid vilken aktieägarna har företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna i förhållande till det antal B-aktier de innan emission... Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Smarteq AB (publ)

09:00 / 6 augusti 2009 Pressmeddelande

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 augusti 2009 kl. 15.00 att avhållas i bolagets lokaler, Täbyvägen 27, Täby.DELTAGANDE Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall dels vara införd i de... Läs mer

Smarteqs Nyemission Övertecknad

11:45 / 24 september 2009 Pressmeddelande

Smarteq AB (publ) har avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 16,2 mkr. Emissionen tecknades till 156 %. Smarteq AB (publ) har nyligen avslutat en företrädesemission av aktier genom vilken Bolaget tillförs 16,2 miljoner... Läs mer

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ),org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2008

10:00 / 17 februari 2009 Pressmeddelande

Tolvmånadersperioden• För helåret blev omsättningen 87,9 (104,2) MSEK, en minskning med 16 %. Försäljningen under andra halvåret har påverkats negativt av den globala konjunkturnedgången inom framförallt fordonsindustrin. Dessutom är de stora svenska... Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Smarteq AB (publ)

09:00 / 4 juni 2009 Pressmeddelande

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämmatorsdagen den 2 juli 2009 kl. 9.30att avhållas i bolagets lokaler, Täbyvägen 27, Täby.AnmälanFör att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear ... Läs mer

Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

09:32 / 29 april 2009 Pressmeddelande

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2009 kl. 17.00 att avhållas i bolagets lokaler, Täbyvägen 27, Täby.AnmälanFör att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden ... Läs mer

Smarteq utvecklar ny GPS-antenn till Volvokoncernen

08:00 / 18 december 2008 Pressmeddelande

Affären är ett resultat av ett tidigare större avtal med Volvokoncernen där Smarteq är utsedd tlll en Preferred Supplier av antenner för kommersiella fordon. Den nya kundanpassade GPS-antennen till Volvokoncernen är baserad på Smarteqs nyutvecklade G... Läs mer

Nytt avtal med Volvokoncernen ger Smarteq genombrott på antenner för kommersiella fordon.

08:00 / 14 augusti 2008 Pressmeddelande

Smarteq är utsedd till en “Preferred Supplier” av antenner inom Volvokoncernen.Nomineringen som blev godkänd och klar i dagarna är en utvidgning och fördjupning av den redan existerande affärsrelationen mellan Smarteq och Volvokoncernen. Kärnan i avt... Läs mer

Delårsrapport för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 januari-september 2008.

10:25 / 22 oktober 2008 Pressmeddelande

Niomånadersperioden• Omsättningen för perioden uppgick till 70,0 (74,6) MSEK, en minskning med 6% jämfört med föregående år. Inom kundsegmentet Automotive har leveranserna till personbilstillverkare minskat kraftigt under det tredje kvartalet. Inom k... Läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2008

10:00 / 20 augusti 2008 Pressmeddelande

Halvårsrapport för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2008.• Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 24,9 (27,9) MSEK. Den främsta orsaken till minskningen är en lägre installationstakt av antenner till elmätare jämfört m... Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2002

14:20 / 20 februari 2003 Pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari - december 2002 Smarteq utvecklar accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Smarteq... Läs mer

Smarteq inleder samarbete med japansk biltillverkare

09:45 / 18 februari 2002 Pressmeddelande

Smarteq inleder samarbete med japansk biltillverkare NGM-noterade Smarteq har inlett ett samarbete med en stor japansk biltillverkare. Samarbetet gäller utveckling och leverans av handsfreeutrustning till en ny bilmodell där fast handsfreeutrustning... Läs mer

Jonas Svensson lämnar Smarteq

11:40 / 2 april 2002 Pressmeddelande

Jonas Svensson lämnar Smarteq NGM-noterade Smarteqs grundare och VD sedan starten 1996, Jonas Svensson, lämnar företaget. Svensson efterträds av Cyril Malm på VD- posten. Jonas Svensson grundade Smarteq 1996 och har drivit det som VD sedan dess. -... Läs mer

Smarteq lyckas i USA och etablerar försäljningskontor

09:23 / 12 februari 2002 Pressmeddelande

Smarteq lyckas i USA och etablerar försäljningskontor NGM-noterade Smarteq fick under förra året sitt genombrott på den amerikanska marknaden med flera stora order och etablerar därför ett försäljningskontor i USA. Kontoret, som inledningsvis får tv... Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2001

14:52 / 21 februari 2002 Pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari-december 2001 Smarteq utvecklar accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Smarteq h... Läs mer

Smarteq i telematik-samarbete med Consafe Infotech

10:59 / 28 juni 2001 Pressmeddelande

Smarteq i telematik-samarbete med Consafe Infotech NGM-noterade Smarteq inleder ett strategiskt samarbete med Consafe Infotech. Tillsammans ska de båda bolagen utveckla och erbjuda kompletta och högkvalitativa lösningar inom fleetmanagement - en int... Läs mer

Smarteq blir utvecklingspartner åt Nokia

14:45 / 17 april 2001 Pressmeddelande

Smarteq blir utvecklingspartner åt Nokia NGM-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, inleder ett samarbete med Nokia. Samarbetet gäller inledningsvis utveckling av handsfreeutrustning till Nokia 3310 och 3330. Detta första s... Läs mer

Smarteq genomför riktad nyemission

14:49 / 8 juni 2001 Pressmeddelande

Smarteq genomför riktad nyemission Styrelsen i NGM-noterade Smarteq har beslutat att rekommendera en extra bolags stämma att fatta beslut om nyemission om 20 miljoner kronor, varav 10 miljoner är en kvittningsemission. Emissionen riktas i sin helhet... Läs mer

Smarteq i samarbete med Taxi Stockholm

11:14 / 7 juni 2001 Pressmeddelande

Smarteq i samarbete med Taxi Stockholm NGM-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, har inlett ett samarbete med Taxi Stockholm. Samarbetet gäller inledningsvis utveckling och leverans av telematikantenner till 1 800 taxibila... Läs mer

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-31 mars 2001

13:43 / 26 april 2001 Pressmeddelande

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-31 mars 2001 Smarteq utvecklar accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter fö... Läs mer

Smarteq får ny stororder av AT&T Wireless i USA

09:31 / 12 november 2001 Pressmeddelande

Smarteq får ny stororder av AT&T Wireless i USA NGM-noterade Smarteq har fått en ny stororder av USAs tredje största mobiltelefonioperatör AT&T Wireless. Denna gång ska Smarteq utveckla och leverera handsfreeutrustning till Nokias nya TDMA-telefon 3... Läs mer

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-30 september 2001

15:32 / 23 oktober 2001 Pressmeddelande

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-30 september 2001 Smarteq utvecklar accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkt... Läs mer

Smarteq tar ny strategisk order i Israel

11:41 / 10 april 2001 Pressmeddelande

Smarteq tar ny strategisk order i Israel NGM-noterade Smarteq har fått ytterligare en order av en israelisk mobiltelefonioperatör. Den här gången är det Orange, som är näst störst i Israel, som beställt antennsystem för 3,5 miljoner kronor. Leverans... Läs mer

Smarteq sparar 22 miljoner kronor på årsbasis

10:27 / 28 september 2001 Pressmeddelande

Smarteq sparar 22 miljoner kronor på årsbasis NGM-noterade Smarteq genomför ett besparingsprogram som bland annat innebär nerdragningar på personalsidan. Tillsammans med tidigare genomfört besparingsprogram innebär det att Smarteq minskat antalet an... Läs mer

Smarteq får ny stororder inom handsfree i USA

10:16 / 9 november 2001 Pressmeddelande

Smarteq får ny stororder inom handsfree i USA NGM-noterade Smarteq har fått en ny stororder om att utveckla och leverera handsfreeutrustning till den amerikanska marknaden. Den här gången inleder Smarteq ett samarbete med en av USAs största distribu... Läs mer

Smarteq beslutar om emission av konvertibelt förlagslån

09:05 / 9 mars 2001 Pressmeddelande

Smarteq beslutar om emission av konvertibelt förlagslån En extra bolagsstämma i SBI-noterade Smarteq fattade på torsdagen beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av ett konvertibelt förslagslån. Lånet uppgår till drygt 13 miljoner kro... Läs mer

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-30 juni 2001

16:26 / 21 augusti 2001 Pressmeddelande

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-30 juni 2001 Smarteq utvecklar accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. ... Läs mer

Smarteq får ny stororder av Orange i Israel

11:24 / 26 juni 2001 Pressmeddelande

Smarteq får ny stororder av Orange i Israel NGM-noterade Smarteq har fått en ny stororder av den näst största mobiltelefonioperatören i Israel - Orange. Den här gången har Orange beställt antennsystem för 7,5 miljoner kronor. Större delen av ordern ... Läs mer

Smarteq får genombrottsorder av AT&T Wireless i USA

15:27 / 16 augusti 2001 Pressmeddelande

Smarteq får genombrottsorder av AT&T Wireless i USA NGM-noterade Smarteq har fått en stororder av en av USAs största mobiltelefonioperatör AT&T Wireless om att utveckla och leverera handsfreeutrustning till Nokias modell 8260. Ordervärdet ligger på ... Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2000

15:08 / 23 februari 2001 Pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari-december 2000 Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter f... Läs mer

Smarteq får stororder från Israels största mobiloperatör

10:55 / 5 april 2001 Pressmeddelande

Smarteq får stororder från Israels största mobiloperatör NGM-noterade Smarteq har fått en order av Israels största mobiltelefonioperatör Cellcom gällande antennprodukter. Ordern är värd 7 miljoner kronor och leverans och fakturering sker under andra... Läs mer

Smarteq utvecklar accessystem till car sharing-projekt i Helsingfors

11:07 / 28 februari 2001 Pressmeddelande

Smarteq utvecklar accessystem till car sharing-projekt i Helsingfors SBI-noterade Smarteq har fått i uppdrag att utveckla och leverera accessystemet, det vill säga fordonsservrar och antennsystem, till car sharing projektet City Car Club i Helsingfo... Läs mer

Smarteqs styrelse fattar beslut om emission

09:29 / 16 februari 2001 Pressmeddelande

Smarteqs styrelse fattar beslut om emission Styrelsen i SBI-noterade Smarteq har fattat beslut om emission, utan företrädesrätt för aktieägarna, av konvertibla förlagslån under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen har beslutat att ... Läs mer

Smarteq stärker styrelsen med Ericssonprofiler

11:26 / 27 april 2001 Pressmeddelande

Smarteq stärker styrelsen med Ericssonprofiler Bolagsstämman i NGM-noterade Smarteq beslutade på torsdagskvällen att som nya ledamöter välja in Bengt A Forssberg, Staffan Reinefjord och Bo Sternbrink i bolagets styrelse. Både Forssberg och Reinefjor... Läs mer

Smarteq börjar handlas på SBI-listan idag

13:21 / 2 maj 2000 Pressmeddelande

Smarteq börjar handlas på SBI-listan idag Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, introducerades på SBI-listan idag, tisdagen den 2 maj. Noteringen följer efter en private placement där Smarteq tar in totalt 80 miljoner kronor i nytt... Läs mer

Smarteq köper verksamhet av Allgon

14:08 / 21 mars 2000 Pressmeddelande

Smarteq köper verksamhet av Allgon Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telekom, förvärvar börsnoterade Allgons AMS-verksamhet. Inom AMS-verksamheten utvecklas intelligenta antennlösningar för wireless telekom. Smarteq, som ska noteras på ... Läs mer

Förvärv stärker Smarteq inom positioneringsområdet

14:10 / 18 september 2000 Pressmeddelande

Förvärv stärker Smarteq inom positioneringsområdet SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, förstärker sin position inom området telematik (positioneringssystem för fordon) genom att förvärva Malmöbaserade TransIT. Smarte... Läs mer

Smarteq genomför split den 5 juni

12:56 / 26 maj 2000 Pressmeddelande

Smarteq genomför split den 5 juni SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, beslutade vid bolagsstämma den 3 maj 2000 att en aktiesplit ska genomföras. Sista dag för handel före split blir den 2 juni 2000 och första dag fö... Läs mer

SBI-aktuella Smarteq blir medlem i Bluetooth-grupp

12:26 / 12 april 2000 Pressmeddelande

SBI-aktuella Smarteq blir medlem i Bluetooth-grupp Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, har blivit godkänd som medlem i Bluetooth SIG (Special Interest Group). Smarteq har därmed tillgång till information om allt nytt som händer i... Läs mer

Smarteq stärker styrelsen och genomför split

15:43 / 8 maj 2000 Pressmeddelande

Smarteq stärker styrelsen och genomför split SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, har vid ordinarie bolagsstämma valt in Lars Grönberg som ny styrelseledamot. Bolagsstämman tog även beslut om att genomföra en aktiespl... Läs mer

Smarteq inleder samarbete med Motorola i Sydostasien

11:01 / 6 juni 2000 Pressmeddelande

Smarteq inleder samarbete med Motorola i Sydostasien SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, inleder ett samarbete med Motorola Kina. Samarbetet gäller antennprodukter som ska samdistribueras med Motorolas handsfreeprodu... Läs mer

Smarteq väljer Penser som market-maker

10:42 / 28 februari 2000 Pressmeddelande

Smarteq väljer Penser som market-maker Det inofficiellt noterade bolaget Smarteq, som utvecklar produkter inom mobil telekom, handlas från och med måndag 28 februari hos Erik Penser Fondkommission. Penser blir även Smarteqs partner när bolaget enlig... Läs mer

Smarteq lanserar Handsfree för Ericssons T28

10:47 / 14 januari 2000 Pressmeddelande

Smarteq lanserar Handsfree för Ericssons T28 Smarteq meddelar idag att företagets bägge Handsfree LITE, "Smarteqs Do It Yourself", och Handsfree PRO, en handsfree som vänder sig till proffsanvändaren med en tekniskt avancerad ljudåtergivning, numera... Läs mer

Smarteq bryter in i USA - säljer antenner till BellSouth

14:34 / 21 augusti 2000 Pressmeddelande

Smarteq bryter in i USA - säljer antenner till BellSouth SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, gör nu en strategiskt viktig inbrytning på USA-marknaden. Enligt det avtal som presenteras i dag köper den stora teleoperat... Läs mer

Smarteq tar in 80 miljoner kronor i private placement

18:05 / 18 april 2000 Pressmeddelande

Smarteq tar in 80 miljoner kronor i private placement Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, omvandlar sin pågående publika nyemission till en private placement till följd av det dåliga börsklimatet. Samtidigt sänks priset till 115 ... Läs mer

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-30 juni 2000

11:14 / 24 augusti 2000 Pressmeddelande

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-30 juni 2000 Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-ma... Läs mer

Lingfield ny storägare i Smarteq

09:15 / 4 januari 2000 Pressmeddelande

Lingfield ny storägare i Smarteq Lingfield har träffat en överenskommelse med Smarteq som innebär att Tallard Infologix NV, som är ett systerbolag till Lingfield AB, via en riktad nyemission förvärvar 115.000 aktier vilket motsvarar 8,4% av kapitale... Läs mer

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-31 mars 2000

14:28 / 4 maj 2000 Pressmeddelande

Delårsrapport för Smarteq 1 januari-31 mars 2000 Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-ma... Läs mer

Smarteq får stororder av Renault

09:30 / 22 november 2000 Pressmeddelande

Smarteq får stororder av Renault SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, har fått en första order av den franska biltillverkaren Renault. Ordern gäller handsfree-utrustning till den nya Laguna-modellen, som börjar säljas... Läs mer

Smarteqs bolagsstämma beslutar om optionsprogram

10:17 / 5 oktober 2000 Pressmeddelande

Smarteqs bolagsstämma beslutar om optionsprogram En extrainkallad bolagsstämma i SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, har beslutat att godkänna den föreslagna apportemissionen avseende förvärvet av TransIT. Dessutom g... Läs mer

Förtydligande om Smarteqs ekonomiska läge

10:09 / 9 november 2000 Pressmeddelande

Förtydligande om Smarteqs ekonomiska läge Med anledning av en artikel i dagens utgåva av Dagens Industri där SBI- noterade Smarteqs ekonomiska läge beskrivs som bekymmersamt vill Smarteqs ledning göra följande förtydligande: Vi vill för det första ... Läs mer

Smarteq inleder samarbete med franska Avenir Telecom

12:40 / 25 maj 2000 Pressmeddelande

Smarteq inleder samarbete med franska Avenir Telecom SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, inleder ett samarbete med den franska telekomdistributören Avenir Telecom. Avtalet handlar om ett OEM-samarbete, det vill säga ... Läs mer

Smarteq får stororder från Australien

10:10 / 26 september 2000 Pressmeddelande

Smarteq får stororder från Australien SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, har fått en order av en australisk telekomdistributör på motsvarande cirka 6,5 miljoner kronor. Ordern gäller leverans av 12 000 enheter av et... Läs mer

Smarteq fokuserar på produktutveckling

14:08 / 6 september 2000 Pressmeddelande

Smarteq fokuserar på produktutveckling SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, outsourcar produktion, montering, packning och skeppning av företagets produkter. Förändringen, som berör 20 personer, gör att Smarteq kan fo... Läs mer

Smarteq stärker närvaron i Tyskland

10:36 / 11 oktober 2000 Pressmeddelande

Smarteq stärker närvaron i Tyskland SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, etablerar ett marknadsbolag i Tyskland. Smarteq är sedan tidigare starkt i Tyskland och intensifierar nu bearbetningen av den snabbt växande tys... Läs mer

Smarteq köper Carant och noteras på SBI

09:40 / 25 februari 2000 Pressmeddelande

Smarteq köper Carant och noteras på SBI Det inofficiellt noterade bolaget Smarteq, som utvecklar produkter inom mobil telekom, förvärvar Carant AB. Carant utvecklar produkter för trådlös kommunikation och beräknas omsätta 50 miljoner kronor 1999/200... Läs mer

Smarteq påväg till börsen med 127 nya miljoner

10:09 / 31 mars 2000 Pressmeddelande

Smarteq påväg till börsen med 127 nya miljoner Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, genomför en nyemission som väntas inbringa 127,5 miljoner kronor. Intresset för emissionen är stort och svenska institutionella placerare har reda... Läs mer

Komponentbrist drabbar Smarteq trots god försäljning

12:00 / 21 december 2000 Pressmeddelande

Komponentbrist drabbar Smarteq trots god försäljning SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, räknar med att intäkterna för innevarande år slutar på mellan 105 och 110 miljoner kronor, vilket är en tredubbling av omsättni... Läs mer

Delårsrapport för Smarteq 1 januari - 30 september 2000

11:52 / 27 oktober 2000 Pressmeddelande

Delårsrapport för Smarteq 1 januari - 30 september 2000 Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och... Läs mer

Bokslutskommuniké 1999

09:44 / 25 februari 2000 Pressmeddelande

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR SMARTEQ 1999 Smarteqs affärsidé är att utveckla, låta tillverka och marknadsföra kringprodukter för mobil kommunikations-utrustning som ska säljas på både eftermarknaden och som OEM-produkter. Cirka 97 procent av bolagets nuvar... Läs mer

Delårsrapport Smarteq: omsättning 6,2 mkr, +101procent

10:47 / 28 april 1999 Pressmeddelande

Delårsrapport Smarteq AB (publ) 1999-01-01--1999-03-31 Nyemissionen fulltecknad Genombrott France Telecom Omsättningen + 101 % Smarteq ABs verksamhet ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på ht... Läs mer

Smarteq får order värd 10 miljoner kronor på Handsfree Lite

15:42 / 11 maj 1999 Pressmeddelande

Smarteq får order värd 10 miljoner kronor på Handsfree Lite Smarteq får stororder på Handsfree Lite från den österrikiska distributören Happl. Orderns värde är ca 10 miljoner kronor. Smarteq kommer i slutet av maj delta i ... Läs mer

Smarteq får genombrottsorder på Handsfree Pro i Österrike

11:08 / 30 april 1999 Pressmeddelande

Smarteq får genombrottsorder på Handsfree Pro i Österrike Smarteqs får stororder på Handsfree Pro från sin huvuddistributör i Österrike, Happl. För Smarteq innebär det ett genombrott för Handsfree PRO, vilken redan under 1999 beräknas vara Smarteq... Läs mer

Smarteq lanserar Handsfree för Nokias WAP - telefon ( Nokia 7110)

12:14 / 22 november 1999 Pressmeddelande

Smarteq lanserar Handsfree för Nokias WAP - telefon ( Nokia 7110) Smarteq meddelar idag att företagets bägge Handsfree LITE, "Smarteqs Do It Yourself", och Handsfree PRO, en handsfree som vänder sig till proffsanvändaren med en tekniskt avancerad lj... Läs mer

Smarteq får order från France Telecom

17:15 / 9 april 1999 Pressmeddelande

Smarteq får order från France Telecom Smarteq har tillsammnas med sin franska distributör fått provorder från France Telecom på handsfree utrustning till Nokia 6110 telefoner. Handsfree utrustningen levereras tillsammans med telefonerna och säljs so... Läs mer

Smarteq får genombrottsorder från engelska teleoperatören Orange

15:34 / 1 juni 1999 Pressmeddelande

Smarteq får genombrottsorder från engelska teleoperatören Orange Smarteq har tillsammans med sin engelska distributör ORA fått provorder från mobiltelefonoperatören Orange UK på Handsfree LITE till Nokia 6110 telefoner. England är Europas tredje st... Läs mer

SMARTEQ utökar samarbetet med Orange i England

13:13 / 20 oktober 1999 Pressmeddelande

SMARTEQ utökar samarbetet med Orange i England Orange UK kommer att börja sälja Smarteqs Handsfree LITE i sitt butiksnät som idag består av 75 butiker i hela England. England är Europas tredje största mobiltelefonmarknader med ca 17 miljoner abonn... Läs mer

SMARTEQ tecknar samarbetsavtal med ORA i Frankrike

13:12 / 15 november 1999 Pressmeddelande

SMARTEQ tecknar samarbetsavtal med ORA i Frankrike Smarteq har tecknat ett distributionsavtal rörande hela sitt Handsfree sortiment med ORA i Frankrike. Frankrike är en av Europas snabbast växande mobiltelefonmarknad med ca 16 miljoner abonnenter o... Läs mer

SMARTEQ inleder samarbete med Hama i Tyskland

09:05 / 28 december 1999 Pressmeddelande

SMARTEQ inleder samarbete med Hama i Tyskland Smarteq har inlett ett distributionssamarbete rörande Handsfree PRO med Hama i Tyskland. Tyskland är Europas andra största mobiltelefonmarknader med ca 19 miljoner abonnenter. Hama GmbH & Co är Tyskland... Läs mer

SMARTEQ inleder samarbete med FreeCom i Tyskland

09:24 / 9 november 1999 Pressmeddelande

SMARTEQ inleder samarbete med FreeCom i Tyskland Smarteq har inlett ett distributionssamarbete rörande Handsfree PRO med FreeCom i Tyskland. Tyskland är Europas andra största mobiltelefonmarknader med ca 19 miljoner abonnenter. FreeCom är, efter sa... Läs mer

Halvårsrapport januari- juni 1999

11:02 / 26 augusti 1999 Pressmeddelande

Halvårsrapport januari- juni 1999 * Smarteq ökar omsättningen med 69% jämfört med motsvarande period föregående år * Resultatet för andra kvartalet förbättras med 483 tkr jämfört med första kvartalet * Smarteqs Handsfree LITE godkänd av Orange UK ... Läs mer

Delårsrapport januari - september 1999

11:32 / 29 oktober 1999 Pressmeddelande

Delårsrapport januari - september 1999 * Smarteq ökar omsättningen med 101 % jämfört med motsvarande period föregående år * Telematikprojekt inleds * Fördjupat samarbete med Orange UK Prognoserna rörande försäljningen av mobiltelefoner på värld... Läs mer

PRESENTATIONER

Midsona, Tis 24/10 kl. 08.00
Fortnox, Tis 24/10 kl. 12.00 FULLT
BioGaia, Ons 25/10 kl. 12.00
Pricer, Ons 25/10 kl. 14.30 FULLT
Alcadon, Tor 26/10 kl. 12.00
Swedencare, Tor 26/10 kl.14.30
Studsvik, Fre 27/10 kl. 12.00 FULLT
SECITS, Mån 30/10 kl. 14.30
Orasolv, Tis 31/10 kl. 12.00
Bambuser, Ons 1/11 kl. 12.00


__________________________

Remium Kapitalmarknadsdag
Måndag 27/11, 09.00-16.00

Peter kommenterar

Vår chefsanalytiker Peter Malmqvist reflekterar över börsens händelser samt ger sin syn på den globala ekonomin. 

Senaste artikeln: "Om börsens värdering"

Läs den senaste artikeln här