Resultat för: smarteq

Smarteq - Stark avslutning på 2014

10:33 / 25 februari 2015 Analys

• Stark avslutning på 2014• Bra finansiell bas• Estimatjusteringar Stark avslutning på 2014 Smarteq avslutar 2014 starkt med en omsättning om 23,5 MSEK (16,6) och levererar ett rörelseresultat om 1,9 MSEK (-0,6), vilket motsvarar en rörelsemargi... Läs mer

Smarteq - (TA) Positiv trend och över MA200

09:08 / 22 oktober 2015 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq fortsätter sin stigande trend. Aktien har noterat högre bottnar sedan årsskiftet och tog sig i slutet på september över MA200. Just nu agerar MA50 stöd och närmsta motstånd är 0,25 kr. Bevaka om de glidande medelvärdena fortsätter ... Läs mer

Smarteq - Stabil Q3

09:52 / 3 november 2015 Analys

• Stabil Q3• Affärsmöjligheter framöver• Mindre prognosjusteringar Stabil Q3 För Q3 redovisade Smarteq en omsättning om 25,7 MSEK (21,6) vilket var en bit under våra estimat. Sommarmånaderna har varit en svagare period för både Automotive och ny... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén (Q1 2015)

10:34 / 12 maj 2015 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén berättar om utvecklingen under Q1 och hur de kan hålla en så pass låg kostnadsmassa trots den starka tillväxten, vidare beskrivs det nyligen annonserade förvärvet av tyska Kathreins Automotive Aftermarket och vad det innebär ... Läs mer

Smarteq - Växer med förvärv

14:50 / 18 maj 2015 Analys

• Rekordresultat i Q1• Växer med förvärv• Höjer estimat Rekordresultat i Q1Med en nu fullt utrullad försäljning till Volvo - som förvisso för kvartalet var högre än bolaget själva förväntat - och en gynnsam valutasituation redovisade Smarteq en omsät... Läs mer

Smarteq - Starkt andra kvartal

11:33 / 31 augusti 2015 Analys

• Överträffar estimat i Q2• Tecknar fler distributionsavtal• Inga större estimatförändringar Överträffar estimat i Q2Smarteq redovisade för Q2 en omsättningsökning om 33% till 28,7 MSEK (21,6) inkl aktiveringar vilket var drygt 2 MSEK över vårt estim... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén

09:28 / 17 mars 2015 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén kommenterar fjolåret och det uppsagda avtalet med Volvo Trucks, vidare berättar han om bolagets övriga affärer såsom antenner för fjärravläsning av elmätare och laddstolpar. Han beskriver hur produkterna för konsumentmarknade... Läs mer

Smarteq - (TA) Fortsätter den positiva trenden

09:29 / 2 juni 2015 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteqs aktie bygger vidare på en positiv trend efter att den öppnade gap ner i december. Den har nu etablerat sig över stödet på 0,15 kr och testat nivån 0,25 kr. Som investerare ska man fortsätta bevaka om aktien gör högre bottnar och h... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén

16:09 / 15 december 2015 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén summerar det händelserika året samt berättar med om förvärvet av Åkerströms samt till vilken värdering det genomförs och hur det finansieras. Vidare berättar han om det planerade namnbytet till Allgon och hur bolagets tillväx... Läs mer

Smarteq - Förvärvar Åkerströms, blir Allgon

17:21 / 17 december 2015 Analys

• Förvärvar Åkerströms• Blir Allgon• Höjer estimatFörvärvar ÅkerströmsSmarteq förvärvade i början av december svenska Åkerströms som tillverkar och säljer produkter och system för radiostyrning för industriellt bruk. Åkerströms omsatte under 2014 run... Läs mer

Prognoser Q4 - ELV, FINT, GHP, MODI, SMAQ & SPOR

11:23 / 18 februari 2015 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Prognoser Q1 - 2E, ARISE, CEVI, SMAQ & TETY

15:55 / 4 maj 2015 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Prognoser Q2 - CONS, MCAP (Q1 15/16), RUSF, SMAQ

15:09 / 27 augusti 2015 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Prognoser Q3 - ELOS, MSAB, MSON, POOL & SMAQ

15:02 / 22 oktober 2015 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Blandade signaler ifrån småbolagens insynspersoner

11:23 / 23 mars 2015 Övrig artikel

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anle... Läs mer

Smarteq - Konsoliderar inom intervallet 0,26-0,31 kr

13:04 / 17 januari 2014 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq konsoliderat på medellång sikt samtidigt som den långsiktiga trenden är fortsatt positiv. Aktien handlas inom intervallet 0,26-0,31 kr, nivåer som även agerar främsta stöd respektive motstånd. Notera att Stochastic pekar ned mot öv... Läs mer

Smarteq - Lunchpresentation 4/11

09:23 / 3 november 2014 Övrig artikel

Smarteq Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive, Consumer och M2M. Verksamheten är fokuserad på försäljning och... Läs mer

Smarteq - Volvoaffären tar fart

10:03 / 25 februari 2014 Analys

• Starkt fjärde kvartal• Supply Chain Finance• Volvoaffären tar fartStarkt fjärde kvartalSmarteq rapporterade en omsättning för det fjärde kvartalet om 16,6 (11,4) MSEK. Tillväxten under andra halvan av 2013 är främst drivet av att antennleveranserna... Läs mer

Smarteq - Tappar avtalet med Volvo

14:17 / 4 december 2014 Analys

• Tappar avtalet med Volvo• Likviditet• Nedjusterar estimat Tappar avtalet med VolvoSmarteq meddelar på morgonen att Volvo valt en annan tekniklösning än Smarteqs och därmed en annan leverantör till sina lastbilars antennsystem. Detta ger effekt... Läs mer

Smarteq - (TA) Fortsätter lång positiv trend

09:06 / 18 november 2014 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq har hela året sett till MA200 haft en stigande och positiv trend. Aktien har några gånger tagit stöd i närheten av det glidande medelvärdet. Kursen steg snabbt i mitten på augusti under högre volymer, en ökning som fick aktien att ... Läs mer

Smarteq - Hög aktivitet inom M2M

16:12 / 29 augusti 2014 Analys

• Återigen en stark rapport• Hög aktivitet inom M2M• Mindre estimatförändringarÅterigen en stark rapportSmarteq presenterade en rapport för det andra kvartalet där såväl intäkter som resultat kom in bättre än förväntat. Omsättningen uppgick till 21,6... Läs mer

Smarteq - Tillbaka till viktiga intervallet 0,26 - 0,30 kr

09:16 / 11 mars 2014 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteqs aktie handlades länge runt nivån 0,16 kr, varefter den i oktober steg med volym till intervallet 0,26 - 0,30 kr. Aktien har efter detta även gjort försök på 0,35 kr utan att lyckas etablera sig på högre nivåer. Samtliga nämnda niv... Läs mer

Smarteq - (TA) Positiv divergens men kvar inom intervallet

11:38 / 14 april 2014 Teknisk analys

(Dagsgraf) Den historiskt låga nivån på Stochastic som vi nämnde i förra analysen har nu lämnats men samtidigt utan att kursen har rört på sig. Denna negativa divergens syns även hos MACD och ses som en positiv teknisk signal. I övrigt har inte mycke... Läs mer

Smarteq - (TA) På väg att åter testa 0,40 kr i positiv trend

10:17 / 7 augusti 2014 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteqs aktie befinner sig i en god trend. De båda glidande medelvärdena är positiva och aktien har under några handlat över den gamla toppen kring 0,35 kr. MA200 (0,31 kr) har lyft över den närmsta stödnivån på 0,30 kr och utgör en nivå ... Läs mer

Prognoser Q4 - SMAQ, SWOL & WESC

16:42 / 18 februari 2014 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Prognoser Q1 - IVSO, ITAB, MSC & SMAQ

11:05 / 6 maj 2014 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Prognoser Q3 - SMAQ, PAR, PROB

15:59 / 28 oktober 2014 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén (Q3 2014)

13:44 / 30 oktober 2014 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén berättar om vad som ligger bakom det rekordstarka tredje kvartalet och hur arbetet med de publika laddningsstationerna fortlöper. Aktiviteten inom M2M är fortsatt hög och Johan kommenterar de förväntningar man kan ha på utrul... Läs mer

Smarteq - Fortsätter att leverera

14:51 / 30 oktober 2014 Analys

• Fortsätter att leverera• En nygammal affär• Skuldfritt Fortsätter att levereraSmarteq fortsätter att leverera rapporter som belyser den tillväxtresa som initierades under 2013. Bakom denna låg, som tidigare nämnts, Volvo-avtalet och när nu övr... Läs mer

Smarteq - Antennresan fortsätter

13:53 / 13 maj 2014 Analys

• Antennresan fortsätter• Rekordstarkt kassaflöde• Spännande avtal Antennresan fortsätterSmarteq presenterade siffror för det första kvartalet som var klart bättre än förväntat. Intäkterna uppgick till 19,6 MSEK mot vår prognos om 18,2 vilket mo... Läs mer

Kommande bolagspresentationer hos Remium

11:05 / 15 oktober 2014 Övrig artikel

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introdu... Läs mer

Mycket aktivitet bland småbolagens insiders

15:03 / 8 december 2014 Övrig artikel

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anle... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén

09:53 / 27 mars 2013 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén beskriver de tre affärsområdena samt svarar på frågor om vad det innebär för Smarteq att Volvo Lastvagnar lanserat en ny generation och beskriver vad bakgrunden är till den nyemission bolaget för tillfället genomför. Läs mer

Smarteq - Befinner sig på kraftigt översålda nivåer

10:35 / 8 april 2013 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en negativ trend på samtliga tidshorisonter och stöd återfinns återigen vid 0,11 kr. På uppsidan bör motståndet vid 0,16 kr hållas under uppsikt. Notera att Stochastic befinner sig på kraftigt översålda nivåer. [Klicka på... Läs mer

Smarteq - Vänder ned från motståndet 0,19 kr

13:19 / 29 augusti 2013 Teknisk analys

(Dagsgraf) Sedan vår senaste uppdatering har Smarteq handlats i ett brett intervall. Motstånd återfinns vid 0,19 kr och på nedsidan bör stödet vid 0,14 kr bevakas. Aktien handlas i en positiv trend på medellång sikt samtidigt som den långsiktiga tren... Läs mer

Smarteq - Bevaka stödet vid 0,13 kr

10:46 / 1 mars 2013 Teknisk analys

(Dagsgraf) Den senaste månaden har aktien fallit ned mot stödet vid lägsta stängningskursen 0,13 kr. På uppsidan återfinns motstånd vid 0,18 kr följt av 0,23 kr. Trenden när negativ på samtliga tidshorisonter och Stochastic befinner sig på kraftigt ö... Läs mer

Smarteq - Den negativa trenden är bruten

15:19 / 29 oktober 2013 Analys

Negativa trenden är bruten Binder rörelsekapital År 2014 kan bli vändpunkt Negativa trenden är bruten Smarteq kunde under tredje kvartalet uppvisa en positiv utveckling som överträffade våra förväntningar avseende såväl... Läs mer

Smarteq - Positiv trend på samtliga tidshorisonter efter utbrott upp

13:37 / 7 november 2013 Teknisk analys

(Dagsgraf) Efter nyheter som marknaden tolkat positiv har Smarteq stigit kraftigt den senaste månaden. Nytt motstånd återfinns vid årshögsta stängningen 0,31 kr följt av årshögstanoteringen vid 0,34 kr. På nedsidan återfinns närmsta stöd vid 0,25 kr ... Läs mer

Smarteq - Nya satsningar rullar igång

13:09 / 26 februari 2013 Analys

Viss återhämtning efter inbromsning Nya satsningar rullas igång Nyemission för att stärka rörelsekapitalet Viss återhämtning efter inbromsning Den mycket kraftiga inbromsningen på marknaden i tredje kvartalet fortsatte ... Läs mer

Smarteq - Intervju med VD Johan Hårdén

10:16 / 30 oktober 2013 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén svarar på frågor om de huvudsakliga anledningarna till den den postiva omsättnings- och resultatutvecklingen under Q3, hur antennprojektet med Volvo Lastvagnar och Renault Trucks fortlöper och dess påverkan på Smarteqs verksa... Läs mer

Smarteq - Ökad orderingång spås mot slutet av 2013

15:12 / 25 april 2013 Analys

Svagt resultat i linje med förväntningar Fulltecknad nyemission Ökad orderingång spås mot årets slut Svagt resultat i linje med förväntningar Såsom bolaget tidigare aviserat präglades det första kvartalet av en fortsatt... Läs mer

Smarteq - Antennprojekt drar igång

15:48 / 2 september 2013 Analys

Få överraskningar i rapporten Starkare finansiell ställning Antennprojektet tar fart Få överraskningar i rapporten Smarteqs försäljning och resultat kom in i linje med våra förväntningar. En fortsatt svag marknad, dels ... Läs mer

Prognoser - ALNX, ELV, NFO, SMAQ, STIL

16:16 / 28 augusti 2013 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser... Läs mer

Prognoser Q3 - ANOD, ADDT, DIBS, EWRK, FPIP, JLT, PART, SMAQ, VIT

16:30 / 24 oktober 2013 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser... Läs mer

Prognoser Q4 - AWP, CTT, DMAB, DELT, IVSO, POLY, PRIC, RSOF, SMAQ

09:41 / 14 februari 2013 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser ... Läs mer

Småbolagens insiders inleder året lugnt

10:06 / 21 januari 2013 Övrig artikel

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det f... Läs mer

Prognoser Q1 - CSN, ENDO, BOUL, ELEC, EMP, SMAQ, PREC, MEAB, FNOX, MSAB

10:19 / 22 april 2013 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser ... Läs mer

Smarteq - Befinner sig på överköpta nivåer

16:39 / 17 oktober 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlats i en neutral trend på medellång sikt samtidigt som den långsiktiga trenden är fortsatt negativ. Samtliga tidshorisonter har nu dragit sig samman vilket sannolikt kan leda till ett utbrott åt någon riktning. Motstånd återfi... Läs mer

Smarteq - Kortsiktigt övertag för säljarna

16:44 / 19 juni 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i skrivande stund till 0,17 kr vilket är precis vid stödnivån. Skulle aktien falla igenom denna nivå är en vidare rörelse ned emot 0,14 kr inte osannolik. På uppsidan är det initialt 0,22 kr som bör hållas under uppsikt i e... Läs mer

Smarteq - Bevaka stöd vid 0,17 kr

14:00 / 11 maj 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Den kortsiktiga trenden i Smarteq har nu vänt upp, samtidigt är dock både den medellånga och den långa trenden fortsatt negativa. Aktien handlas i skrivande stund till 0,20 kr med närmaste stöd vid 0,17 kr samt motstånd vid 0,22 kr. Skulle... Läs mer

Smarteq - Bevaka stöd vid 0,16 kr

09:57 / 12 april 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en negativ trend på samtliga tidshorisonter vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. Efter den annonserade nyemissionen har aktien som lägst handlats ned mot 0,14 kr. I skrivande stund sker handeln til... Läs mer

Smarteq - Stöd vid 0,25 kr

15:14 / 9 januari 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq har stigit från botten vid 0,22 kr och handlas i skrivande stund till 0,27 kr. Stöd återfinns närmast vid 0,25 kr medan närmaste motstånd återfinns vid 0,30 kr. Trenden är fortsatt negativ på lång sikt medan den kortsiktiga trenden... Läs mer

Smarteq - Stor potential inom M2M

10:44 / 12 april 2012 Intervju

Smarteqs VD Johan Hårdén svarar på frågor om sin bakgrund, vad anledningen är till att bolaget nu genomför en nyemission, vilka marknadssatsningar bolaget gör i dagsläget, hur bolaget ser på den brasilianska marknaden, samarbetet med Volvo samt vilka... Läs mer

Smarteq - Lunchpresentation 3/4

10:00 / 30 mars 2012 Övrig artikel

Remium arrangerar löpande luncher med spännande mindre och medelstora företag. Under lunchen presenterar bolagen sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på... Läs mer

Smarteq - Fallande trend på samtliga tidhorisonter

09:09 / 6 december 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq har under senaste halvåret handlats i intervallet 0,16-0,24 kr för att i slutet av november bryta igenom stödet och noterade som lägst 0,13 kr. Då aktien rör sig kring historiskt låga nivåer finns det inga signifikanta stöd förutom... Läs mer

Smarteq - Bevaka stödet vid 0,16 kr

11:38 / 10 augusti 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Aktien har handlats i en negativ trend på lång sikt sedan december 2010 men har på senare tid konsoliderat. Bryter aktien igenom motståndet runt 0,25 kr finns det chans för utbrott uppåt. Samtidigt skulle en punktering av stödet vid 0,16 k... Läs mer

Smarteq - Oväntat försäljningstapp tynger kvartalet

16:52 / 30 oktober 2012 Analys

Oväntad omsättningsminskning tynger Ansträngd likviditet Volvo-affären får stor betydelse framöver Oväntad omsättningsminskning tynger Omsättningen i kvartalet kom in väsentligt under våra förväntningar och uppgick til... Läs mer

Smarteq - Utmanar den långsiktiga trenden

10:06 / 14 september 2012 Teknisk analys

(Dagsgraf) Aktien har handlats i en fortsatt negativ trend vilket illustreras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde. Om aktien bryter sig över medelvärdet och befäster sig på nivåer ovan kan det sannolikt indikera en positivare utveckling fr... Läs mer

Smarteq - Nyemission stärker finansiell ställning

11:06 / 23 april 2012 Analys

FÖRSTA KVARTALET Smarteq presenterade Q1-siffror som var relativt in line med vår prognos. Omsättningen uppgick till 14,1 MSEK (13,9). Kostnaderna har sjunkit något som en följd av det omstruktureringsarbete som påbörjades 2011 och som beräk... Läs mer

Smarteq - Ansträngd finansiell ställning

14:15 / 20 februari 2012 Analys

FJÄRDE KVARTALET Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 13,9 MSEK (13,7) vilket var något under vår prognos om 14,4 MSEK. Automotive stod för 36% av omsättningen och Communication stod för 64%. EBITDA uppgick till -5,3 MSEK (-2,6) me... Läs mer

Prognoser Q2 - ELEC, SAGA, HEDS, CTT, SMAQ

09:10 / 23 augusti 2012 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognos... Läs mer

Prognoser Q1 - VITR, LJGR, UNI, FPIP, IVSO, SMAQ, ELN

09:11 / 18 april 2012 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognose... Läs mer

Prognoser Q4 - PRIC, DONE, AWP, SMAQ, PLED, AQER

10:02 / 16 februari 2012 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas progno... Läs mer

Prognoser Q3 - MSON, BMAX, POOL, SVIK, ELOS, ADDT, CEVI, MSC, SMAQ, DMAB, ELN, NOBI, METV, MROX, SVED

09:10 / 25 oktober 2012 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser ... Läs mer

Smarteq - Motstånd vid 0,30 kr

09:49 / 2 december 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i skrivande stund till 0,29 kr, relativt nära motståndet vid 0,30 kr. Vid en stängning ovanför detta är en fortsatt rörelse upp mot motståndet vid 0,36 kr inte osannolik. På nedsidan är det 0,25 kr som bör bevakas i egenska... Läs mer

Smarteq - Handel till bottennivåer

15:53 / 1 november 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq faller kraftigt och handlas nu till bottennivån 0,27 kr vilket är den lägsta nivån sedan årsskiftet 2008/09. Faller aktien inte vidare ytterligare etableras sannolikt ett stöd vid 0,27 kr medan närmaste motstånd fortsatt återfinns ... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

13:44 / 22 augusti 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq har fallit kraftigt under sommarmånaderna och som lägst handlats under stödet vid 0,30 kr intraday, dock utan att stänga därunder. Trenden är negativ på samtliga tidshorisonter, vilket illustreras av lutningen på de glidande medelv... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

10:12 / 21 juni 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en negativ trend på alla tidshorisonter av de glidande medelvärdena att döma. Den viktiga stödnivån finner vi vid 0,37 kr samt motstånd vid 0,45 kr. Handeln sker i skrivande stund till 0,42 kr och stödnivån 0,38 kr respek... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

15:45 / 8 februari 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en bred konsolidering med stöd vid 0,42 kr samt vid 0,39 kr. På uppsidan är det nivåerna vid 0,52 kr samt vid 0,55 kr som bör bevakas i egenskap av motstånd. RSI och Stochastic har vänt upp från översålda nivåer och pekar... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

15:43 / 4 januari 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en svagt negativ trend på alla tidshorisonter, vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. I skrivande stund sker handeln till 0,45 kr med stöd vid 0,42 kr samt 0,39 kr. På uppsidan är det framför allt ni... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

15:52 / 11 mars 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en fallande trend på samtliga tidshorisonter vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. Aktien steg strax efter årsskiftet 2010/11 och noterade som högst nivåer vid 0,51 kr. Därefter föll dock Smarteq ti... Läs mer

Smarteq - Konsoliderad handel

11:05 / 23 september 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq har sedan augusti handlats i vad som bäst kan beskrivas som en konsolidering med stöd vid 0,30 kr samt motstånd vid 0,36 kr. Vid ett utbrott uppåt är nästa intessanta nivå att bevaka sannolikt motståndet vid 0,44 kr. MACD signalera... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

14:47 / 20 maj 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en negativ trend på alla tidshorisonter av de glidande medelvärdena att döma. Vissa tendenser till att aktien kan vända upp på kort sikt kan dock synas. För tillfället sker handeln till 0,40 kr där vi finner stöd vid 0,37... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

14:35 / 15 april 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas i en fallande trend på samtliga tidshorisonter, vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. Som lägst har aktien handlas ned mot 0,37 kr där en stödnivån nu också befinner sig. På uppsidan är det framför al... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

14:05 / 20 juli 2011 Teknisk analys

(Dagsgraf) I samband med aktiens negativa utveckling sedan årsskiftet har 0,37 kr fungerat som en stödnivå där aktien rekylerat vid upprepat antal tillfällen. 0,40 kr utgör motstånd och efter det är nästkommande nivå att lyckas bryta sig igenom 0,44 ... Läs mer

Smarteq - Sluter avtal med större distributör

10:34 / 26 augusti 2011 Analys

ANDRA KVARTALET Smarteqs andra kvartal visade på en ökad försäljning med 22 % till 15,7 miljoner kronor. Det var i linje med vår prognos. Både Automotive och Communications ökade med över 20 %. Bolaget gjorde ett nollresultat på EBITDA-nivå.... Läs mer

Smarteq - Q1 2011

09:20 / 5 maj 2011 Analys

FÖRSTA KVARTALET Omsättningen för första kvartalet ökade med 36% y/y och uppgick till 13,9 MSEK mot förväntat 14,8 MSEK. Bruttomarginalen uppgick till ca 39% mot förväntat 48% och då rörelsekostnaderna låg på den nivå vi räknat med så blev r... Läs mer

Smarteq - Q4 2010

11:24 / 2 mars 2011 Analys

FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen för Q4 ökade med 31% Y/Y till 13,7 MSEK (10,4). Ökningen kan främst härledas till Automotive som ökade med 36% medan övriga segment ökade med 27%. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive EO-poster uppgick... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 18

11:15 / 6 maj 2011 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en v... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 9

11:27 / 4 mars 2011 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en v... Läs mer

Viss revansch för småbolagen under veckan

10:53 / 4 november 2011 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en veck... Läs mer

Viss eftersläpning för börsens mindre bolag v. 34

11:22 / 26 augusti 2011 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en veck... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 19

14:09 / 13 maj 2011 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en vecko... Läs mer

Prognoser Q1 - PAR, OPCO, PACT, FNOX, SDAB, SMAQ

14:19 / 3 maj 2011 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser... Läs mer

Prognoser Q3 - BEIA, BWL, DONE, DMAB, SMAQ, CZON, AQER, MSC

09:20 / 27 oktober 2011 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognose... Läs mer

Prognoser Q2 - SYSR, NSP, DONE, CONS, OPUS, THEM, MEAB, CTT, SMAQ, EMP, PLED, ALNX, SENS

10:56 / 24 augusti 2011 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognose... Läs mer

Prognoser Q4 - DIBS, MEKO, VBG, BONG, LJGR, ATEL, THEM, SMAQ, 3L, DONE, MEAB, IVSO

15:13 / 16 februari 2011 Övrig artikel

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser ... Läs mer

Insiders fortsatt på köpsidan

10:52 / 26 september 2011 Övrig artikel

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att de... Läs mer

Nytt bolag - Smarteq

15:42 / 4 maj 2010 Övrig artikel

Smarteq är ett högteknologiskt antennföretag som utvecklar och säljer antenner och antennsystem för trådlösa kommunikationslösningar. OEM-kunder står för merparten av Smarteqs intäkter och bolagets produkter är indelade i kundsegmenten Automoti... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

10:47 / 20 september 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Smarteq handlas fortsatt i en konsolidering med stöd vid 0,46 kr, förstärkt av en tät FishNet®-formation, samt vid 0,41 kr. Motstånd återfinns närmast vid 0,57 kr samt vid 0,64 kr. Aktien befinner sig i en neutral trend på alla tidshorison... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

17:16 / 30 november 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Den utdragna konsolideringen i Smarteq fortsätter och aktien handlas i skrivande stund till 0,47 kr, i närheten av stödnivån 0,46 kr som även förstärks av en tät FishNet®-formation. Vid en stängning under denna nivå är det främst 0,41 kr s... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

16:47 / 22 juli 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Aktien befinner sig i en neutral trend på alla tidshorisonter vilket illustreras av lutningen på de glidande medelvärdena. Stödnivån vid 0,45 kr, förstärkt av en tät FishNet®-formation, har hittills hållit och motstånd befinner sig vid 0,5... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

00:00 / 10 juni 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Aktien befinner sig åter i en positiv trend på kort sikt för första gången sedan början av mars. Såväl Stochastic som RSI indikerar neutrala nivåer men pekar upp, något som kan innebära att köparna har ett kortsiktigt övertag i handeln. St... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

00:00 / 4 maj 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Aktien befinner sig i en negativ trend på kort sikt och i en neutral trend på medellång sikt. En kilformation är även under bildande varför en större rörelse inte är osannolik inom en snar framtid. Stochastic indikerar neutrala nivåer men ... Läs mer

Smarteq - Q3 2010

12:54 / 2 november 2010 Analys

TREDJE KVARTALET Smarteq levererade en Q3 rapport som var i linje med våra estimat på top line, dock med något bättre lönsamhet. Omsättningen för perioden ökade 46% Y/Y och uppgick till 14,1 MSEK (9,5). Ökningen beror främst på en förbättring... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

15:24 / 26 oktober 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Aktien handlas fortsatt i en bred konsolidering med stöd vid 0,46 kr, förstärkt av en tät FishNet®-formation, samt vid 0,41 kr. Motstånd återfinns närmast vid 0,57 kr samt vid 0,64 kr. Trenden är svagt negativ på kort sikt medan den medell... Läs mer

Smarteq - Teknisk analys

17:07 / 23 augusti 2010 Teknisk analys

(Dagsgraf) Den långa och medellånga trenden i aktien är fortsatt neutral, medan den kortsiktiga trenden nu är negativ. Aktien befinner sig i en konsolidering med stöd vid 0,46 kr och motstånd vid 0,57 kr. I skrivande stund sker handeln till 0,46 kr o... Läs mer

Smarteq - Q1 2010

15:04 / 4 maj 2010 Analys

FÖRSTA KVARTALET Smarteq rapporterade ett kvartal helt i linje med Remiums estimat. Omsättningen uppgick till 10,3 MSEK (10,2) med ett rörelseresultat om -2,3 MSEK (-3,5). Marknaden beskrivs som fortsatt svag även om viss återhämtning skett ... Läs mer

Smarteq - Q2 2010

09:00 / 30 augusti 2010 Analys

ANDRA KVARTALET Q2-rapporten var i linje med våra estimat på top line, dock svagare lönsamhetsmässigt. Omsättningen ökade 11% Y/Y och uppgick till 12,8 (11,5) MSEK. Förlusten på rörelsenivå minskade med ca. 50% och blev -1,6 (-3,1) MSEK under... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 35

14:00 / 3 september 2010 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en vecko... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 44

11:18 / 5 november 2010 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en v... Läs mer

RSX vs. OMXS30 v. 18

14:30 / 7 maj 2010 Övrig artikel

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget. Varje fredag publicerar vi en vecko... Läs mer

PRESENTATIONER

B3IT Ons 5/4, kl.12

Kapitalmarknadsdag

Remium Kapitalmarknadsdag

Tisdag 28 Mars  09.00 - 16.00

Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Vår chefsanalytiker Peter Malmqvist reflekterar över börsens händelser samt ger sin syn på den globala ekonomin. 

Senaste artikeln: "Vad följer efter Brexit?"

 

Läs den senaste artikeln här

FEEDBACK

Vi önskar feedback från våra besökare så att vi kan förbättra tjänsten ytterligare.

KLICKA HÄR

introduce.se aktieanalys remium